1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Nedej pokušení šanci

Nedej pokušení šanci

24. února 2020 | Školní blog

Dne 14. 2. 2020 jsme se s žáky prvních ročníků zúčastnili preventivní akce zaměřené na prevenci užívání návykových látek a závislosti. V rámci projektu s názvem Nedej pokušení šanci vystoupilo několik odborníků zabývajících se uvedenou problematikou (terapeut a sociální pracovník organizace Podané ruce o. p. s., kriminalista, policejní preventista), kteří žákům představili téma ze svého úhlu pohledu. Celá preventivní akce byla zakončena vystoupením bývalých uživatelů drog, kteří se s diváky podělili o své životní příběhy. Programem žáky provedl zkušený moderátor, který vtáhl žáky do problematiky zajímavými dotazy i praktickými úkoly.

Projekt určený pro první ročníky středních škol je zaměřen na návykové látky a závislosti, neboť v tomto věku je to pro tuto cílovou skupinu mnohdy velice lákavá věc a velké pokušení vyzkoušet něco nového, třeba i z důvodu začlenění do nového kolektivu. Projekt se dále zaměřuje na mladé, začínající řidiče, kteří jsou častými viníky dopravních nehod. Policisté se v této části zaměřují na nadměrnou rychlost, návykové látky za volantem, nevěnování se řízení a přeceňování sil u této věkové kategorie.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků:

Program Nedej pokušení šanci byl dle mého názoru každému nějakým přínosem a zanechal v nás určitě nějaké pocity. Akce se mi líbila, byla poučná a zajímavá. Prezentace nenudila, byla dobrý doplňkem výkladu. Doporučila bych tento program komukoliv, kdo tápe ve svém životě nebo kdo o drogách a závislosti nic neví.

Žákyně 1A

Na dnešním programu jsem se dozvěděla v oblasti návykových látek plno nových informací, které mě docela vyděsily. Už v minulých letech jsem slyšela ve škole hodně na tohle téma, ale i přesto mě některé věci překvapily.

Žákyně 1A

Program se mi líbil a byl pro mě velmi přínosným. Dozvěděl jsem se mnoho nových informací o tom, jak vlastně každá droga působí na naše tělo a jak je těžké s jednotlivými drogami přestat. Určitě bych tento program doporučil, protože byl zajímavý a poučný.

Žák 1A

Před začátkem přednášky jsem si myslela, že pro mě nebude ničím zajímavá, protože jsem pár přednášek o drogách v minulosti již absolvovala. Opak je pravdou. Nejdůležitější pro mě bylo závěrečné svěření paní Sylvie. Díky tomu mě nějaká vnitřní touha, která je úplně mikroskopická, rozhodně přešla. Protože, abych si život zkazila jen proto, abych nevyšla z davu nebo proto, že by si ze mě kamarádi dělali srandu, že to nechci zkusit, protože jsem srab, tak to mi za to opravdu nestojí.

Žákyně 1A

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼