1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » #martyisdead

#martyisdead

22. března 2021 | Školní blog

Dne 17. 3. 2021 jsme žákům prvních a druhých ročníků zprostředkovali možnost online promítání zkrácené verze mezinárodně oceněného českého miniseriálu o kyberšikaně #martyisdead inspirovaného skutečnými událostmi. Po promítání následovala beseda s tvůrci minisérie i s psychoterapeuty a adiktology na téma kyberšikany. Akce proběhla v rámci konference IDC Security Forum.

V době distanční výuky tráví žáci v online prostoru stále více času. Roste také četnost výskytu online závislostí. Proto považujeme za důležité žákům tuto tématiku neustále připomínat, bavit se s nimi o tom, co na internetu dělají, ukázat jim nebezpečí a rizika, která na ně v online světě číhají. Většina našich žáků ve zpětnovazebním dotazníku k tomuto programu uvedla, že programy o kyberšikaně měli již na základní škole a jsou s touto problematikou seznámeni. Mnozí ale ocenili možnost si informace z této oblasti připomenout a upevnit si svůj postoj ke správnému jednání ve světě sociálních sítí.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

V čem bylo zhlédnutí filmu a následná beseda s odborníky na téma kyberšikana pro naše žáky přínosné?

Musím být opatrná na sociálních sítích s čímkoliv a byla jsem si doteď jistá, že se mi nic takového stát nemůže. A když už ano, tak o tom nemlčet a hned to někomu říct.

Víc si budu dávat pozor a více promýšlet, co chci sdílet a co ne.

Měli bychom věnovat více času budování vztahu s rodiči, což je něco, na čem pracuji, a tak v tomhle to bylo přínosné.

Už vím, že je lepší si o tom s někým promluvit, a nenechat to zajít moc daleko.

Znovu jsem si poslechla a potvrdila informace, které se týkají tohoto tématu. Téma mě baví a baví mě získávat nové informace.

Nekomunikovat na internetu s divnými účty, svěřovat se, nenechávat se manipulovat ostatními lidmi.

Být více opatrná a ověřovat si informace. Nečekala jsem, že to může být tak moc nebezpečné.

Přínosné pro mě byly ty rady, co mají dělat děti, když jsou obětí kyberšikany a nemohou o tom mluvit s rodiči.

Otevřelo mi oči, jak jsou takové věci nebezpečné.

Nebát se říct rodičům nebo někomu blízkému o svých problémech i těch, které se týkají kyberšikany.

Svěřovat se, nenechat se přemluvit k věcem, kterých bychom litovali, nebo které by mohly být zneužity proti nám.

Bylo to přínosné, protože v době kovidu trávíme všichni více času na sociálních sítích, a je dobré na tohle téma upozornit.

Rozhodně mám větší přehled o tom, co se v mém okolí může dít. A díky tomu, pokud bych byl podobné situaci vystaven, tak bych věděl jak lépe reagovat.

Seriál už jsem viděla, ale beseda byla zajímavá. Rady odborníků byly přínosné z hlediska prevence a případného řešení problému. Dokázali rychle reagovat na položené dotazy (skvělý nápad s anonymním chatem). Mile mě překvapila i paní, která zastupovala rodiče a předala skvělé rady, jak v této problematice komunikovat s dětmi.

V tom, že mi to připomnělo, jak závažná kyberšikana je a taky jak důležité je být na internetu a soc. sítích opatrní.

Nebýt tak naivní na internetu, protože nikdy nevíš, co ten na druhé straně je za člověka a radši si psát pouze s kamarády, které znáte a nedělat to, co si ostatní přejí. Taky třeba se zkusit se svými problémy svěřit více než jednou. Nastavit si hranice, za které se už nesmí jít, říct ne! Dost! A udělat cokoliv, aby to skončilo. Svět  bohužel není pěkný a lidé v něm musí být obezřetní.

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼