1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Jazykový zájezd do Anglie

Jazykový zájezd do Anglie

4. listopadu 2019 | Školní blog

Ve dnech 21.–27. 9. 2019 jsem doprovázela skupinu patnácti žáků naší školy, kteří se přihlásili na jazykový zájezd, do Anglie. Z Brna jsme vyjížděli v sobotu 21. 9. 2019 v odpoledních hodinách. Hranice jsme překročili ve večerních hodinách a v noci projeli Německem, Belgií a Francií. Na trajekt do Velké Británie jsme se nalodili brzy ráno, do Doveru jsme připluli v 9 hodin dopoledne.

Ve dnech 22.–26. 9. jsme byli ubytovaní po dvojicích a trojicích v anglických rodinách ve městě Bournemouth, kde jsme všichni měli možnost procvičit se v anglické konverzaci, poznat, jak se žije v Británii, ochutnat typickou anglickou kuchyni.

Od 22. do 25. 9. se žáci v dopoledních hodinách účastnili výuky angličtiny ve skupinách, do kterých byli rozděleni na základě testu. Žáci naší školy se dostali do skupin B1 a B2, což považuji za úspěch. Na konci kurzu obdržel každý žák certifikát a slovní hodnocení.

Denně v odpoledních hodinách jsme jezdili na výlety do blízkého okolí. V pondělí jsme prozkoumali Jurské pobřeží: Corfe Castle, zátoku Lulworth Cove. Ke skalní bráně Durdle Door jsme nedošli, protože velmi silně pršelo. V úterý jsme navštívili Beaulieu Abbey – bývalý cisterciácký klášter, na jehož pozemcích se nachází muzeum motorismu. Ve středu jsme měli možnost projít si městečko Salisbury, kde se nachází jedna z nejvýznamnějších katedrál v Anglii. Tentýž den jsme měli možnost spatřit světoznámý Stonehenge.

Ve čtvrtek 26. 9. v časných ranních hodinách jsme opustili Bournemouth a vyrazili do Londýna. Zde jsme si prohlédli základní pamětihodnosti. Greenwich village, Westminster, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, China Town, Covent Garden. Z Londýna jsme odjížděli ve večerních hodinách na trajekt do Francie a odtud přes Belgii a Německo do Česka. Do Brna jsme dorazili v pátek 27. 9. ve 21.15 hodin. Všichni spokojení cestovatelé byli v pořádku předáni rodičům.

Mgr. Dagmar Kolářová

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼