1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Exkurze do firmy SAKO, a. s.

Exkurze do firmy SAKO, a. s.

26. prosince 2019 | Školní blog

Začátkem měsíce prosince 2019 jsme pro žáky vybraných druhých ročníků v rámci tematického celku týkajícího se ochrany přírody a krajiny probíraného v předmětech základy společenských věd a ekonomika zajistili vzdělávací program určený pro střední školy ve firmě SAKO, a.s. se sídlem na Jedovnické 4247/2, Brno.

V první části programu, která probíhala v učebně, byli žáci seznámeni s cennými informacemi týkajícími se možností recyklace ve městě Brně, do jakých popelnic patří jaký typ odpadu a obecné informace o zpracování odpadu v provozovně SAKO. Ve druhé části programu, vybaveni ochrannou přilbou a reflexní vestou, měli žáci možnost nahlédnout do zařízení na energetické využití odpadů na dotříďovací linku.

A jak se změnil vztah k recyklaci některých našich žáků po exkurzi?

„Před exkurzí jsem recyklaci nijak nevnímala, respektive netížilo mě hodit PET lahev do černé popelnice. Teď se ale pokusím třídit, jak jen to půjde. Zjistila jsem, že je to pro něco dobré a v podstatě to není tak namáhavé“. Žákyně 2B

„Už hodně o recyklaci vím, tudíž se můj vztah k recyklaci nijak nezměnil. Doma třídíme jen PET, ale sama bych v budoucnu chtěla třídit víc“. Žákyně 2B

„Před návštěvou SAKA jsem si odpadů moc nevšímal, neřešil jsem je, ale exkurze mi ukázala nové možnosti“. Žák 2B

„Můj vztah k recyklaci se po exkurzi nijak nezměnil, protože i před ní jsem věděla, jak je recyklace důležitá a stoprocentně jsem jí vždycky podporovala a odpad jsem třídila“. Žákyně 2B

„Před exkurzí jsem se snažila recyklovat. Na exkurzi jsem ale zjistila, že ne všechno recykluji správně. Teď se budu snažit více a poctivě recyklovat“. Žákyně 2A