1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání – fakulty online

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání – fakulty online

12. dubna 2021 | Školní blog


Gaudeamus on-line 2021
www.gaudeamus.cz
 

NA AKCI FAKULTY ONLINE DUBEN SE STUDENTI POTKAJÍ S TĚMITO ŠKOLAMI A FAKULTAMI:

Mendelova univerzita v Brně
– Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Univerzita Komenského v Bratislavě
– Právnická fakulta
– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Pardubice
– Dopravní fakulta Jana Pernera
– Fakulta elektrotechniky a informatiky
– Fakulta restaurování

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
– Inštitút manažmentu
– Filozofická fakulta

České vysoké učení technické v Praze
– Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
– Fakulta sociálně ekonomická
– Fakulta strojního inženýrství
– Pedagogická fakulta
– Přírodovědecká fakulta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
– Fakulta logistiky a krizového řízení
– Fakulta managementu a ekonomiky
– Fakulta technologická

Technická univerzita v Liberci
– Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
– Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni
– Fakulta právnická
– Fakulta ekonomická
– Fakulta strojní
– Fakulta pedagogická

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
– Ekonomická fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
– Fakulta financí a účetnictví
– Fakulta informatiky a statistiky
– Fakulta managementu
– Fakulta mezinárodních vztahů
– Fakulta podnikohospodářská
– Národohospodářská fakulta

Akci FAKULTY ONLINE budeme vysílat živě 14. dubna 2021 od 13 hodin na Youtube a Facebooku „Gaudeamus veletrh vzdělávání“

www.gaudeamus.cz

Logo bez ročníku_100px

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼