Střední škola grafická Brno

POHODOVÉ STUDIUM SE SPOUSTOU PRAXE

Ukončení studia:  výuční list
Délka studia: 1 rok

Co tě čeká

Hlavně zkušenosti a dovednosti, které se ti budou hodit. Vše je zaměřené prakticky (žádná čeština ani matika), takže nemusíš mít obavy z teorie, kterou bys nevyužil. Naučíme tě například pracovat s nejnovějšími programy od Adobe, SolidWorks či Cicero. A navíc ti zůstane dost času na koníčky i přátele.

STUDIUM PRO ABSOLVENTY SŠ, SOU, VOŠ

Zkrácené studium

Délka studia: 1 rok | Ukončení studia: výuční list

Obor – Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Knihař

Kód oboru: 34-57-H/01

Další kola přijímacího řízení

Volná místa

Obor Počet volných míst
Knihař
5

Termín podání přihlášek do 5. září 2022.

Jak vše funguje

Jak studium probíhá

Zkrácené studium funguje stejně jako standardní střední škola – s výukou začínáme v září a končíme v červnu.

Navíc u nás 60 % výuky tvoří praxe. Naučíš se tak věci, které opravdu využiješ.

LICHÝ TÝDEN SUDÝ TÝDEN
praxe

6.30–14.00

praxe

6.30–13.30

teorie

7.50–14.30

praxe

6.30–13.30

teorie

7.50–14.30

praxe

6.30–13.30

teorie

7.50–14.30

praxe

6.30–13.30

teorie

7.50–14.30

praxe

6.30–13.30

Rozdělení výuky do sudých a lichých týdnů a konkrétní rozvrh se může v jednotlivých letech lišit. Objem praxe ale zůstává zachovaný.

U oboru Reprodukční grafik může probíhat praktická výuka i v odpoledních hodinách 13.00–19.00

CO MUSÍŠ UDĚLAT

Přijímací řízení – aktuální informace

Výsledky přijímacího řízení – Zkrácené studium KNIHAŘ

Zkrácené studium Knihař – Výsledky přijímacího řízení 5. kolo Potvrzení zájmu o studiu Sdělte nám do 3 pracovních dnů, prosím, zda Váš zájem o studium stále trvá. Pokud už nemáte o studiumzájem, napište nám to na...

Jak se ke studiu přihlásit

  • poslat nebo doručit přihlášku se všemi náležitostmi na kontaktní adresu do 1. 3. každého školního roku
  • data dalších kol přijímacího řízení neleznete v harmonogramu
  • na přihlášce musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče
  • součástí přihlášky musí být potvrzení o zdravotní způsobilosti, přesné znění najdeš pod tímto textem
  • na přihlášce musí být razítko SŠ nebo stačí přiložit ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků SŠ