1. Domů
  2.  » Category: "Aktuality"

Volím si Evropu

V měsíci květnu 2024 jsme se s žáky v rámci hodin SVZ a tematických okruhů Člověk jako občan a Člověk a svět zabývali problematikou zodpovědného přístupu k volbám a politické participace.V rámci workshopu s názvem Volím si Evropu, realizovaným Eurocentrem Brno, byly...

číst více

Poznávací zájezd do Anglie

Ve dnech 21. - 26. dubna 2024 se 46 zájemců z řad našich žáků v doprovodu 3 pedagogů zúčastnilo poznávacího zájezdu na jih Anglie.  Po nedělním odjezdu z Brna a překonání německých, belgických a francouzských hranic na nás v pondělí  ráno...

číst více

Návštěva PEF Mendelu

Naše putování po univerzitách v rámci projektu Šablony OP JAK pokračuje i v dubnu. Tentokrát se třída P3 vydala do Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Žáci se seznámili se studijními programy, prohlédli si kampus a na závěr absolvovali cvičení...

číst více

Workshopy ZVOL SI INFO

Na začátku března jsme třídám prvních a druhých ročníků zajistili workshopy Zvol si info týkající se mediální a informační gramotnosti.V rámci programu Informační záplava žáci odhalili své vlastní mýty a miskoncepce, byly jim vysvětleny různé motivace, proč lidé tvoří...

číst více

Návštěva Univerzity Pardubice

Dne 30. ledna zástupci Katedry polygrafie a fotofyziky z Univerzity Pardubice představili žákům 3. a 4. ročníků nový studijní program s názvem Moderní tiskové a vizualizační technologie. Skupina žáků, která projevila zájem o tento program, se následně dne 14. března...

číst více

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼