1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Účast na unikátním projektu „Live Classes“

Účast na unikátním projektu „Live Classes“

20. ledna 2021 | Aktuality, Školní blog

BIG LIVE LESSONS

Letos jsme se v rámci výuky anglického jazyka přihlásili do unikátního projektu „Live Classes“, který pořádá vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC. Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy a žáci z celého světa přes internet. Live Classes jsou určeny žákům ve věku 9–19 let a jejich učitelům. Lekce jsou rozděleny do různých jazykových úrovní od A1 po B2+ a probíhají od října do května.

Vzhledem k distančnímu vzdělávání jsme využili variantu „Big Live Lessons“, ve které se jednotliví žáci připojili k lekci samostatně z domova. V lekci s názvem Do smartphones make you smarter? se žáci seznámili s klíčovou slovní zásobou tematického okruhu Technology. Měli možnost zhlédnout zajímavé video o moderních technologiích, rozvíjet své kritické myšlení a hlavně si ověřili, zda jsou schopni porozumět rodilému mluvčímu anglického jazyka a komunikovat s ním alespoň přes chat při online interaktivní výuce.

Mgr. Kateřina Dvořáková, vyučující anglického jazyka

Přečtěte si také reakce žáků na Big Live Lesson:

I really enjoyed taking part in that project. Michael organised it well.  I learnt a lot of new things but sometimes I didn’t understand. (žákyně P3)

In this project I found out that I understood a native speaker. It is unbelievable for me. (žákyně P3)

I think that with the native speaker I could learn more because I could hear natural conversation. (žákyně P3)

The project was well organised. Michael was sympathetic and I understood everything that he said. I would like to have another lesson like this. (žák P3)