1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Účast na unikátním projektu „Live Classes“

Účast na unikátním projektu „Live Classes“

20. ledna 2021 | Aktuality, Školní blog

BIG LIVE LESSONS

Letos jsme se v rámci výuky anglického jazyka přihlásili do unikátního projektu „Live Classes“, který pořádá vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC. Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy a žáci z celého světa přes internet. Live Classes jsou určeny žákům ve věku 9–19 let a jejich učitelům. Lekce jsou rozděleny do různých jazykových úrovní od A1 po B2+ a probíhají od října do května.

Vzhledem k distančnímu vzdělávání jsme využili variantu „Big Live Lessons“, ve které se jednotliví žáci připojili k lekci samostatně z domova. V lekci s názvem Do smartphones make you smarter? se žáci seznámili s klíčovou slovní zásobou tematického okruhu Technology. Měli možnost zhlédnout zajímavé video o moderních technologiích, rozvíjet své kritické myšlení a hlavně si ověřili, zda jsou schopni porozumět rodilému mluvčímu anglického jazyka a komunikovat s ním alespoň přes chat při online interaktivní výuce.

Mgr. Kateřina Dvořáková, vyučující anglického jazyka

Přečtěte si také reakce žáků na Big Live Lesson:

I really enjoyed taking part in that project. Michael organised it well.  I learnt a lot of new things but sometimes I didn’t understand. (žákyně P3)

In this project I found out that I understood a native speaker. It is unbelievable for me. (žákyně P3)

I think that with the native speaker I could learn more because I could hear natural conversation. (žákyně P3)

The project was well organised. Michael was sympathetic and I understood everything that he said. I would like to have another lesson like this. (žák P3)

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼