1. Domů
  2.  » 
  3. Žák & rodič
  4.  » 
  5. Maturita
  6.  » Termínový kalendář pro Maturitní zkoušky – jaro 2024

Termínový kalendář pro Maturitní zkoušky – jaro 2024

1. září 2023 | Maturita

1. 9. 2023určení a zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části včetně formy a témat (netýká se konkrétních zadání pro písemnou část ČJL a cizích jazyků)
do 8. 10. 2023zveřejnění témat maturitních prací s obhajobou 
do 1. 12. 2023 podání přihlášky k MZ
do 31. 3. 2024odevzdání Maturitní práce (P4), odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z ČJL
9. 4. 2024písemná část MZ z ČJL
10. 4. 2024písemná část MZ z cizího jazyka
22. – 26. 4. 2024 maturitní zkouška praktická – třída 4A, 4B 
23. 4. 2024 uzavření klasifikace 4. ročníků
24. 4. 2024pedagogická rada pro třídy 4A, 4B, P4
30. 4. 2024vydávání ročníkového vysvědčení
2. – 7. 5. 2024– společná část maturitní zkoušky – didaktické testy
– jednotné zkušební schéma zveřejní MŠMT nejpozději 15. 1. 2024
20. 5. 2024obhajoba Maturitní práce  – třída P4
20. – 24. 5. 2024ústní část maturitní zkoušky – třída P4
24. 5. – 3. 6. 2024ústní část maturitní zkoušky – třídy 4A, 4B 
5. 6. 2024 slavnostní vydávání maturitního vysvědčení (bude upřesněno)
do 25. 6. 2024podání přihlášky k podzimnímu termínu MZ