1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Kurzy & školení
  6.  » Certifikované zkoušky ECDL

Certifikované testy ECDL / ICDL

Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů.

Kurzy jsou určené pro žáky i širokou veřejnsost

Disponujeme akreditovánu pevnou i mobilní učebnu a testovací středisko tak můžeme přesunout do prostor objednatele.

O konceptu ECDL / ICDL

ECDL/ICDL – (European Certification of Digital Literacy,
dříve European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL/ICDL Certifikáty, které mají mezinárodní i celoživotní platnost.

Garance kvality

ECDL / ICDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací, resp. testovacích středisek k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě. Vyhodnocování výsledků ECDL /ICDL zkoušek mohou provádět pouze speciálně vyškolení a pro tento účel akreditovaní testeři.

Celosvětový standard

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě s cílem stanovit minimální rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností potřebných pro účelné, efektivní a bezpečné využívání digitálních technologií, a současně vyvinout standardizovaný, objektivní a nezávislý způsob jejich ověřování.

Přínos

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Přehled modulů ECDL

Rozšíření žákovského portfolia

Záměrem střediska je, že si žák v 1. ročníku zakoupí “Index”, který má platnost, v případě Indexu
Core – 3 roky a v případě Indexu Profile – 5 let. V průběhu tohoto období splní 7 modulů (pořadí si stanoví sám) a obdrží certifikát ECDL Core. V případě složení zkoušky z více modulů a to i z oblasti těch pokročilých, získá následně ještě i certifikát ECDL Advanced nebo Profile (podle zvoleného modulu testování).

Průběh testování

Metoda ověřování digitální gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování digitální gramotnosti dle konceptu ECDL/ ICDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. 

V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování digitální gramotnosti dle konceptu ECDL/ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři, akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Akreditované moduly k testování

V našem testovacím středisku můžete podat přihlášku k testování následujících modulů:

Modul Český název Anglický název
M2 Základy práce s počítačem a správa souborů Computer Essentials
M3 Zpracování textu Word Processing
M4 Práce s tabulkami Spreadsheets
M7 Základy práce s internetem a komunikace Online Essentials
M12 Bezpečné používání informačních technologií IT Security
M6 Prezentace Presentation
M9 Úpravy digitálních obrázků Image Editing
AM3 Pokročilé zpracování textu Advanced Word Processing
AM4 Pokročilá práce s tabulkami Advanced Spreadsheets
AM6 Pokročilá prezentace Advanced Presentation

 

Akreditovaný tester

  • Mgr. Ferdinand Szemla

Manažer střediska ECDL

Asistentka manažera

Akreditované testovací středisko: CZ292