1. Domů
  2.  » 
  3. Uncategorized
  4.  » Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

22. prosince 2023 | Uncategorized

Dne 20. 12. 2023 jsme realizovali školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Smyslem této aktivity je
umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastních jazykových znalostí s ostatními a získat tím
motivaci k dalšímu odbornému růstu.
Školní kolo soutěže v anglickém jazyce bylo určeno pro žáky 1. -3. ročníků, kteří nepřesáhli v době
konání soutěže věkovou hranici 20 let. Soutěžní úkoly byly rozděleny do 3 částí: poslechovou, ústní a
slohovou.
Všichni zúčastnění soutěžící se se zadáním všech úkolů vypořádali výborně. Pro zkušební komisi bylo
potěšením sledovat jejich výkony a bylo těžké rozhodnout o vítězích.
Na prvních třech místech se nakonec s minimálním bodovým rozdílem umístili:


Alena Matoušová G1A – 1. místo
Čeněk Korecký G1B – 2. místo
Gianna Calábková OT1 – 3. místo


Výherci získali diplom a poukaz věnovaný Spolkem přátel SŠG. Všichni zúčastnění pamětní list
k založení do žákovského portfolia.
Realizací soutěže se snažíme rozvíjet zájem žáků o studium jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu
a zvýšit úroveň jejich komunikačních dovedností. Pevně věříme v tak hojnou účast v soutěži i v
příštím školním roce.


Mgr. Kateřina Dvořáková
Koordinátorka soutěže