On-line setkání s uchazeči o studium

  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Přijímací řízení
  6.  » On-line setkání s uchazeči o studium

on-line setkání s uchazeči

maturitní obory

 uchazeči o čtyřleté studium

Zaměstnanci naší školy budou odpovídat na dotazy týkající se studia, přijímacích zkoušek, vyhodnocení přijímacího řízení, vyhlášení výsledků, odevzdávání zápisových lístků, odvolání, vyhlášení dalších kol přijímacího řízení atd.

DATUM ČAS
4. 11. 2021 18.00–19.00
18. 11. 2021 18.00–19.00
2. 12. 2021 18.00–19.00
16. 12. 2021 18.00–19.00

jednoleté pomaturitní studium

uchazeči o zkrácené studium

Zde budeme odpovídat na dotazy. Stejně tak budeme podávat informace o dalších kolech přijímacího řízení pro zkrácené studium.

DATUM ČAS
11. 11. 2021 18.00–19.00
9. 12. 2021 18.00–19.00