1. Domů
  2.  » 
  3. Školní poradenské pracoviště
  4.  » Informace pro žáky 4. ročníků a zkráceného studia – podání přihlášek na umělecké VŠ

Informace pro žáky 4. ročníků a zkráceného studia – podání přihlášek na umělecké VŠ

2. listopadu 2021 | Školní poradenské pracoviště

Na konci listopadu končí příjem přihlášek u velké části uměleckých oborů VŠ. Důležitá data aktualizujeme v kalendáři akcí na VysokeSkoly.com.

V listopadu a na začátku prosince pořádá dny otevřených dveří např. MU (Open Day 6. 11.), ČZU, TUL nebo VŠCHT, 13. 11. se koná informační den UK. Všechny termíny uvádíme v našem článku řazené chronologicky a podle jednotlivých škol a fakult.

V listopadu začíná online kurz přípravy na přijímací zkoušky Policejní akademie ČR, testy ZSV online a TSP MU v Brně. Informace studenti najdou zde.

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼