1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » TVOJE CESTA NAČISTO

TVOJE CESTA NAČISTO

8. února 2022 | Aktuality, Školní poradenské pracoviště

Koncem měsíce ledna 2022 proběhl na naší škole program primární protidrogové prevence Tvoje
cesta načisto realizovaný por. Bc. Alenou Peterkovou preventistkou Krajského ředitelství Policie ČR
Jihomoravského kraje.

Program byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu,
proložený soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem policistky k vybraným pojmům trestního a
přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a
prodeje.

Cílem programu bylo vysvětlit žákům trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek
a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskuzi o rizicích závislostí a zvýšit u žáků
motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti.
Hlavním sdělením programu byl apel na zachování a udržení zdraví, význam osobní svobody,
odpovědnost za vlastní bezpečí a to, že špatná rozhodnutí mohou mít fatální následky.

Mgr. Kateřina Dvořáková
Školní metodička prevence

Názory žáků:
Program byl poučný, zajímavý a hlavně interaktivní. Paní policistka byla velmi příjemná. Dozvěděla
jsme se nové věci jako např. jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží. Program mě utvrdil v mém
přesvědčení, že drogy dokáží zničit celý život a že je nejlepší je ani nezkoušet. Za mě to byl hodně
přínosný program.
Žákyně 2B

Z programu a filmu, který byl jeho součástí, jsem si odnesla to, že i ze srandy a občasného užití drogy
mohou vzniknout vážné následky, proto nikdy nechci užít drogy.
Žákyně 2B

Program se mi velice líbil díky tomu, že byl interaktivní a nebyla to klasická nudná beseda. A díky
otázkám jsme po celou dobu programu dávali pozor. U některých otázek jsem se dokonce i něco
nového dozvěděl. Celkově to byly fajn strávené vyučovací hodiny.
Žák 2B

Program byl fajn. Dozvěděli jsme se rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, loupeží a krádeží, co je
legální a co protiprávní, rozdíl mezi státní a městskou policií. Paní policistka byla velmi ochotná a
příjemná. Na naše otázky odpovídala srozumitelně. Zajímavé bylo rozdělní na týmy. Za mě super a
takových programů by mohlo být více.
Žákyně 2A


Tento program mi jen potvrdil, co si o drogách myslím. Je to prostě hnus a zničí nám život dříve nebo
později. Musíme se vyhýbat takovým lidem, kteří berou drogy, protože nás mohou zatáhnout do
závislosti. Také se mi potvrdilo, že bavit se můžu i bez alkoholu a drog a je to v mnoha ohledech lepší.
Program byl krásně nachystaný a vůbec jsem se nenudila.
Žákyně P2