1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Program v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

Program v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

1. března 2024 | Aktuality

V měsíci únoru se všichni žáci 4. ročníků zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání Úřadu práce na ulici Polní. V programu se žáci dozvěděli informace o aktuální situaci na trhu práce, o možnostech studia, práce v zahraničí, dobrovolnické činnosti. Pracovnice ÚP je také upozornili na situace, které si musí pohlídat, aby se nedostali do problémů, např. v oblasti placení zdravotního pojištění. V další části programu vystoupil pracovník z Rekrutačního střediska Univerzity obrany, který nastínil možnosti uplatnění v Armádě ČR a informoval o studiu na této vysoké škole.

Ve zpětných vazbách žáci hodnotili program jako přínosný, zajímavý a užitečný.

Mgr. Dagmar Gallistlová, kariérová poradkyně

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼