1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Prevence kriminality Věznice Kuřim

Prevence kriminality Věznice Kuřim

20. února 2024 | Aktuality

Dne 14. 2. 2024 jsme pro žáky 3. ročníků zajistili preventivní program realizovaný odbornými zaměstnanci a odsouzenými muži z Věznice Kuřim. Primárním cílem aktivity je výchovné působení na konkrétní skupiny žáků formou besedy a diskuze na témata rizikového chování, páchání trestné činnosti a pozitivně motivovat žáky. Sekundárním cílem je prostřednictvím setkání žáků s odsouzenými, v našem případě i bývalými odsouzenými osobami, odstranění předsudků vůči lidem s trestní minulostí či lidem ve výkonu trestu odnětí svobody.

Součástí programu bylo předání základních informací o věznici, jejím vnitřním režimu, o právech a povinnostech odsouzených. Jednotliví (bývalí) odsouzení z kapely Wsedě sdělili žákům své životní příběhy, popsali svou trestnou činnost, která vedla k odsouzení. Celý program je proložen skladbami české i zahraniční pop music i vlastní tvorbou.

Ze zpětných vazeb žáků vyplývá, že se jedná o velmi atraktivní a smysluplný program, který jim škola mohla nabídnout. Jejich názory si můžete přečíst v jarním vydání školního časopisu Granat.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence