1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Prevence kriminality Věznice Kuřim

Prevence kriminality Věznice Kuřim

20. února 2024 | Aktuality

Dne 14. 2. 2024 jsme pro žáky 3. ročníků zajistili preventivní program realizovaný odbornými zaměstnanci a odsouzenými muži z Věznice Kuřim. Primárním cílem aktivity je výchovné působení na konkrétní skupiny žáků formou besedy a diskuze na témata rizikového chování, páchání trestné činnosti a pozitivně motivovat žáky. Sekundárním cílem je prostřednictvím setkání žáků s odsouzenými, v našem případě i bývalými odsouzenými osobami, odstranění předsudků vůči lidem s trestní minulostí či lidem ve výkonu trestu odnětí svobody.

Součástí programu bylo předání základních informací o věznici, jejím vnitřním režimu, o právech a povinnostech odsouzených. Jednotliví (bývalí) odsouzení z kapely Wsedě sdělili žákům své životní příběhy, popsali svou trestnou činnost, která vedla k odsouzení. Celý program je proložen skladbami české i zahraniční pop music i vlastní tvorbou.

Ze zpětných vazeb žáků vyplývá, že se jedná o velmi atraktivní a smysluplný program, který jim škola mohla nabídnout. Jejich názory si můžete přečíst v jarním vydání školního časopisu Granat.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼