1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Nedej pokušení šanci

Nedej pokušení šanci

29. února 2024 | Aktuality

Dne 15. února 2024 se žáci 1. ročníků zúčastnili již 14. ročníku tradiční preventivní akce zaměřené
zejména na návykové látky a závislosti. Akci organizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje ve spolupráci s dalšími odborníky.
Na akci „Nedej pokušení šanci“ nás Ing. Radovan Voříšek, vedoucí oddělení sociálního poradenství
Podané ruce o.p.s., seznámil s tím, co jsou drogy, které jsou legální a které nelegální. Popsal jejich
účinky, vliv na chování a na zdraví člověka.
Kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška – kriminalista Policie České republiky KŘP JmK informoval o užívání drog
z pohledu policie a společně s por. Mgr. Zdeňkou Procházkovou – preventistkou Policie České
republiky KŘP JmK uváděli konkrétní případy.
V průběhu akce také kladli žákům různé dotazy a zjišťovali zpětnou vazbu, zda se dozvěděli něco
nového. Žáci si také mohli na pódiu vyzkoušet brýle, které navozovaly stav po požití návykové látky.
Na závěr vyprávěla svůj příběh drogově závislá žena, která je již několik let v abstinenci. I jí žáci kladli
dotazy.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
Bc. Eva Jakubcová, učitelka odborného výcviku