1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Jako ty

Jako ty

5. října 2022 | Aktuality

Dne 29. 9. 2022 jsme pro naše žáky zajistili workshop společnosti META, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy.

Cíle workshopu s názvem Jako ty jsou přiblížit a zprostředkovat žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat a pracovat v nové zemi, dále společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a zamyslet se nad základními fakty v evropských a globálních souvislostech, společně identifikovat překážky v příchodu do nové země a v neposlední řadě se na základě vlastního zážitku zamyslet nad způsoby osobního zapojení do integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků s odlišným mateřským jazykem do školního prostředí.

Workshop realizují lektoři, kteří jsou původem z různých evropských a mimoevropských zemí. Vychází ze zážitkové pedagogiky, střídají se v něm diskuze, různé typy aktivit, individuální i skupinové práce. Věříme, že tento program pomůže posílit v účastnících otevřenost, respekt, spolupráci i pochopení jinakosti a navodit tak přátelskou inkluzivní atmosféru školního kolektivu, jehož součástí jsou žáci ze zahraničí.

Mgr. Kateřina Dvořáková

školní metodička prevence