1. Domů
  2.  » 
  3. Aktuality
  4.  » Divadelní představení Leopoldstadt

Divadelní představení Leopoldstadt

5. října 2023 | Aktuality

Dne 3. 10. 2023 navštívili žáci SŠG Mahenovo divadlo a zhlédli dopolední divadelní představení Leopoldstadt. Hra britského dramatika židovského původu Toma Stopparda líčí příběh jedné rodiny mezi lety 1899 – 1955. Jedná se o  příběh Židů, příběh Vídně, příběh Evropy. 

V úvodu hry jsme vpluli do děje v závěru roku 1899 ve Vídni. Všichni prožívali přelom století plni krásných očekávání – Mahler jel se svou druhou symfonií na pařížské EXPO, šířily se myšlenky Sigmunda Freuda a mezi malíři kralovali Oskar Kokoschka a Gustav Klimt. Vídeň se stala kulturním centrem světa. Židovská rodina Merzových z vyšší společnosti slaví Vánoce a očekává krásnou budoucnost – antisemitismu ubývá, ruší se protižidovské zákony. Svět je v pořádku. Osudy rodinných příslušníků se ale na pozadí historických událostí první poloviny dvacátého století nevyvíjí tak, jak to vypadalo na sklonku století devatenáctého. Silná rodinná pouta zpřetrhají hrůzy holokaustu.

Žáci ocenili herecké výkony a mezigenerační propojení příběhu s významnými dějinnými událostmi první poloviny 20. století.

Mgr. Dagmar Gallistlová

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼