fbpx
  1. Domů
  2.  » 
  3. Žák & rodič
  4.  » 
  5. Závěrečné zkoušky
  6.  » Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – prosinec 2020

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – prosinec 2020

7. července 2020 | Závěrečné zkoušky

4. 12. 2020 – písemná část ZZ

7. – 9. 12. 2020 – praktická část ZZ

15. 12. 2020 – ústní část ZZ

Pozn. – Opravné zkoušky a náhradní zkoušky
(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2)
Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

(vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem)

Školní časopis

Školní časopis Granat