fbpx
  1. Domů
  2.  » 
  3. Žák & rodič
  4.  » 
  5. Maturita
  6.  » Termínový kalendář pro Maturitní zkoušky – podzim 2020

Termínový kalendář pro Maturitní zkoušky – podzim 2020

7. července 2020 | Maturita

1. – 10. 9. 2020 – společná část maturitní zkoušky, bude upřesněno v polovině srpna

Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno nejpozději 14. 8. 2020.

10. – 11. 9. 2020 – praktická část MZ

14. – 15. 9. 2020 – ústní část maturitní zkoušky (konkrétní rozpis bude zveřejněný do 31. 8. 2020)

Pozn. – Opravné zkoušky a náhradní zkoušky
(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2)
Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

(vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem)