1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Přijímací řízení
  6.  » Výsledky 1. kola (NÁHRADNÍ TERMÍN) přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – Čtyřleté studium

Výsledky 1. kola (NÁHRADNÍ TERMÍN) přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – Čtyřleté studium

19. května 2023 | Přijímací řízení, Uchazeč, Výsledky přijímacího řízení

Poučení:
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

19. 5. 2023