fbpx
  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Přijímací řízení
  6.  » Zkrácené studium a zápisový lístek, informace k přijetí

Zkrácené studium a zápisový lístek, informace k přijetí

6. května 2020 | Přijímací řízení

U zkráceného studia se zápisový lístek neodevzdává.

Pokud je uchazeč přijatý ke studiu, škola s tímto uchazečem automaticky počítá. Během hlavních prázdnin budou uchazeči zkráceného studia vyzváni emailem, zda jejich zájem o studium stále trvá, zda do školy nastoupí. Pokud již nyní víte, že ke zkrácenému studiu nenastoupíte, oznamte to, prosím, písemně škole. Upozorňujeme přijaté uchazeče, kteří nemají ukončené středoškolské vzdělání (nesložili úspěšně maturitní či závěrečnou zkoušku) na následující skutečnost:

Pokud neuspějete v jarním termínu u maturitní nebo závěrečné zkoušky, nesplnili jste jedno z kritérií přijímacího řízení. Nemůžete tedy 1. září nastoupit ke studiu, i když jste obdrželi rozhodnutí o přijetí. V tomto případě vám doporučujeme podat si přihlášku ke studiu v některém z dalších kol přijímacího řízení, která budou postupně vyhlašována. Přijímací řízení může trvat až do konce září 2020. Sledujte proto naše webové stránky nebo své dotazy směřujte na email: [email protected]