1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Přijímací řízení
  6.  » Přijímačky bez obav

Přijímačky bez obav

26. ledna 2021 | Přijímací řízení

Přijímačky bez obav – příprava na jednotnou přijímací zkoušku

Žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku, ale i jejich učitelé a rodiče, kteří jim při přípravě pomáhají, mohou využít informace, dokumenty a desítky testů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Web obsahuje všechny potřebné informace o organizaci zkoušky, požadavcích na vědomosti a dovednosti žáků a zejména desítky ilustračních testů a testů z předchozích let konání jednotné přijímací zkoušky, a to jak pro žáky hlásící se na čtyřleté obory a obory nástavbového studia, tak na víceletá gymnázia.

Aplikace pro procvičování testů a úloh

Centrum připravilo v rámci podpůrné kampaně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Přijímačky bez obav“ webovou aplikaci, která umožňuje procvičování a následné vyhodnocení testů a skupin úloh z českého jazyka a literatury a z matematiky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky. Cílem aplikace je usnadnit uchazečům přípravu na jednotnou přijímací zkoušku.

Prostřednictvím aplikace můžete řešit celý test nebo si vybrat samostatnou tematicky zaměřenou skupinu úloh. Následně si můžete test i úlohy vyhodnotit prostřednictvím zobrazení klíče správných řešení. K dispozici jsou i vzorová řešení některých úloh.

Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

Průvodce řešením testů

Kromě webové aplikace Centrum připravilo pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, průvodce řešením vybraných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury. Průvodce řešením jednotlivých testů pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a víceletá gymnázia naleznete v sekci Průvodci řešením testů. Tyto materiály je vhodné využít jako doplňky při kontrole, případně řešení testů. Upozorňujeme, že řešení uvedená v průvodcích jsou pouze ukázkami možných řešení a úlohy mohou být řešeny mnoha dalšími způsoby.

Kromě již zveřejněných průvodců můžete při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku využít také testová zadání, záznamové archy a klíče správných řešení didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury od roku 2015, které jsou k dispozici v sekci Testová zadání k procvičování. V sekci Přijímačky bez obav naleznete také základní doporučení ke zkoušce a další užitečné informace, např. jak správně vyplnit odpovědi u otevřených a uzavřených úloh v záznamovém archu.

Testová zadání k procvičování

Ilustrační testy a testy z předchozích let jednotné přijímací zkoušky jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu zkoušky pracovat. V testovém sešitě se setkají s typy úloh, které se v testech pravidelně objevují, a dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Odpovědi žáků je následně možné zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh.

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia

Testy pro šestiletá gymnázia

Testy pro osmiletá gymnázia

Výuková a instruktážní videa

K přípravě na zkoušku můžete využít také YouTube kanál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na kterém byla v rámci kampaně „Přijímačky bez obav“ zveřejněna tematicky zaměřená výuková a instruktážní videa, jejichž cílem je pomoci uchazečům procvičit učivo, jehož znalost může být v testech ověřována. Výuková videa vznikla ve spolupráci s iniciativou Otevřeno. 

Web MŠMT pro podporu vzdělávání na dálku

Užitečným zdrojem informací pro přípravu na jednotnou přijímací zkoušku může být také web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nadalku.msmt.cz, jehož cílem je podporovat školy a učitele při přípravě žáků a studentů na dálku. Uživatelé aa tomto webu naleznou rozcestník online vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a inspirace z oblasti vzdělávání. Cílem portálu je poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních technologií.

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku je vhodné se seznámit se strukturou zkoušky, časovým limitem pro jednotlivé testy, s pomůckami, které mohou u testů využívány, a dalšími skutečnostmi, které jsou pro úspěšné vykonání zkoušky podstatné. Tyto základní informace jsou k dispozici na webových stránkách Centra.

Specifikace požadavků

Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů (žáků) o příslušné obory vzdělání a vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jež jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V testech jednotné přijímací zkoušky se neobjevuje nic nad rámec Specifikací požadavků.

zdroj: prijimacky.cermat.cz