Kritéria pro přijetí

Přihlášku je možné doručit:

– poštou na jednu z adres (Šmahova 110, 627 00 Brno nebo Kudelova 6, 602 00 Brno)
– osobně na Šmahovu do 20 h
– osobně na Kudelovu do 15 h

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 – maturitní obory 2. a další kola

Napsal Yveta Albrechtová.

 • Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr ve 2. pololetí 8. ročníku
 • Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr ve 2. pololetí 8. ročníku

Kritéria přijímacího řízení pro 2. a další kola přijímacího řízení 2018/19

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa zákonného zástupce

 

Jako další přílohy přihlášky mohou být jen prosté kopie Diplomů za umístění v soutěžích (dle kritérií),nebo Zprávy z Psychologické poradny

Stáhnout přihlášku – čtyřleté studium

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – obě pololetí 8. třídy, první pololetí 9. třídy (průměr se převede na body)

  • umístění uchazeče na prvních třech místech městských, krajských a vyšších kolech soutěží souvisejících se zaměřením oboru (uchazeč získá plusové body)

Jedním z kritérií pro přijetí ke studiu bude dosažení určitého průměru. Počítá se průměr z průměrů (obě pololetí 8. třídy, první pololetí 9. třídy).

U oboru RGM do 1,8 včetně.

U oborů POL a OT do 2,0 včetně.

U oborů TPS a TDZT do 2,3 včetně.

Pokud uchazeč nedosáhne stanoveného průměru ze ZŠ, nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení a nemůže být ke studiu na naší škole přijat.

Pokud žák splní všechny podmínky přijímacího řízení, sečtou se jeho získané/ dosažené body a stanoví se celkové pořadí. Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity oboru.


34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

čtyřleté studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů 35

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

hodnoceníbody
Za prospěch vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ   max. 60 bodů

Za umístění na prvních třech místech městských, krajských a vyšších kolech
výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit prostými kopiem dipomů)

 max. 1-3 body
Celkový počet bodů  max. 63 bodů

 

 • Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr ve 2. pololetí 8. ročníku

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 1. a 2. pololetí 8. tř. a 1. pololetí 9. tř.) není větší než 1.80

Do naplnění počtu přijímaných uchazečů oboru (35)

Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře na přihlášce (§ 59 školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – Zobrazit Nařízení vlády

Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)

Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat. 


34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích

čtyřleté studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů 13

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

hodnoceníbody
Za prospěch vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ   max. 60 bodů

Za umístění na prvních třech místech městských, krajských a vyšších kolech
výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit prostými kopiem dipomů)

 

 max. 1-3 body

Celkový počet bodů

 max. 63 bodů

 • Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr ve 2. pololetí 8. ročníku

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 1. a 2. pololetí 8. tř. a 1. pololetí 9. tř.) není větší než 2.30

Do naplnění počtu přijímaných uchazečů oboru (13)

Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře na přihlášce (§ 59 školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – Zobrazit Nařízení vlády

Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)

Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat. 


34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin

čtyřleté studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů 12

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

hodnoceníbody
Za prospěch vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. Ročníku ZŠ  max. 60 bodů

Za umístění na prvních třech místech městských, krajských a vyšších kolech
výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit prostými kopiem dipomů)

 max. 1-3 body
Celkový počet bodů  max. 63 bodů

 • Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr ve 2. pololetí 8. ročníku

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 1. a 2. pololetí 8. tř. a 1. pololetí 9. tř.) není větší než 2.30

Do naplnění počtu přijímaných uchazečů oboru (12)

Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře na přihlášce (§ 59 školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – Zobrazit Nařízení vlády

Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)

Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat. 


34-41-M/01 Polygrafie

čtyřleté studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

hodnoceníbody
Za prospěch vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ  max. 60 bodů

Za umístění na prvních třech místech městských, krajských a vyšších kolech
výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit prostými kopiem dipomů)

 max. 1-3 body
Celkový počet bodů  max. 63 bodů

 • Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr ve 2. pololetí 8. ročníku

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 1. a 2. pololetí 8. tř. a 1. pololetí 9. tř.) není větší než 2.00

Do naplnění počtu přijímaných uchazečů oboru (30)

Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)

Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat.


34-42-M/01Obalová technika

čtyřleté studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

hodnoceníbody
Za prospěch vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. Ročníku ZŠ  max.60 bodů

Za umístění na prvních třech místech městských, krajských a vyšších kolech
výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit prostými kopiem dipomů)

 max. 1-3 body
Celkový počet bodů  max. 63 bodů

 • Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr ve 2. pololetí 8. ročníku

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 1. a 2. pololetí 8. tř. a 1. pololetí 9. tř.) není větší než 2.00

Do naplnění počtu přijímaných uchazečů oboru (30)

Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře na přihlášce (§ 59 školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – Zobrazit Nařízení vlády

Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)

Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat.

 

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz