Ke stažení

Zápisový lístek

Uchazeči o přijetí, který není v daném školním roce žákem ZŠ, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče. Více informací najdete na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu Jihomoravského kraje.

Přihláška 
Pro uchazeče o přijetí na denní studium  Stáhnout
Pro uchazeče o přijetí na zkrácenné studium Stáhnout

 

1. ročníky & zkrácené studium 
Přihláška ke stravování Stáhnout
Posudek o zdravotní způsobilosti Stáhnout
Žádost o výpis (zapůjčení) zdravotnické dokumentace Stáhnout
Možná zdravotní rizika u oborů vzdělání Stáhnout

 

Předvyplněná přihláška 
Operátor tiskových systémů                          Stáhnout
Knihařská tvorba Stáhnout
Obalový design Stáhnout
Polygrafické procesy Stáhnout
Reprodukční grafik pro média Stáhnout

 

Kritéria pro přijetí 
Denní studium                                               Stáhnout
Zkrácené studium Stáhnout

 

Ukázky testů 
Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Stáhnout
Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět MATEMATIKA Stáhnout

 

Zákony 
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Stáhnout

 

Učební plány 
Čtyřleté obory                                             Stáhnout
Nástavbové studium Stáhnout

 

ŠVP 
Reprodukční grafik pro média                         Stáhnout
Knihařská tvorba Stáhnout
Tiskař na polygrafických strojích Stáhnout
Obalová technika Stáhnout
Polygrafie Stáhnout

 

Maturitní okruhy 
Reprodukčí grafik pro média                         Zobrazit
Knihařská tvorba Zobrazit
Tiskař na polygrafických strojích Zobrazit
Obalová technika Zobrazit
Polygrafie Zobrazit

Naše obory

  • Operátor tiskových systémů

  • Reprodukční grafik pro média

  • Polygrafické procesy

  • Obalový design

  • Knihařská tvorba

  • Reprodukční grafik – zkrácené studium

  • Knihař – zkrácené studium

  • Tiskař na polygrafických strojích – zkrácené studium

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů