Tiskař na polygrafický strojích – zkrácené studium

Základní informace

Tiskař na polygrafických strojích

Kód oboru: 34-52-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
Výstupní certifikát: Výuční list 

Dálkový/distanční způsob studia není u tohoto oboru možný.

 

Oč tu běží a co k tomu potřebuji?

Máš maturitní vysvědčení či výuční list a chceš se vzdělat v dalších oborech? Absolventům středních škol nabízíme zkrácené studium. Jedná se o denní studium v délce jednoho roku, na jehož konci po úspěšném složení závěrečných zkoušek získáš výuční list daného oboru, který ses rozhodl studovat.

Charakteristika oborů

Žáci získají manuální dovednosti a návyky při práci na tiskových strojích a zařízeních včetně jejich ošetřování, seřizování a základní údržby. Naučí se ovládat technologické postupy s ohledem na použitou techniku, druh tiskovin, potiskovaný materiál a tiskový stroj. Součástí vzdělávání je i zvládnutí problematiky přípravy tiskových forem, řízení kvality tiskové produkce a získání přehledu o polygrafickém výrobním odvětví a orientaci v příbuzných polygrafických oborech. 

Jak pracuje tiskař v 21. století

https://www.youtube.com/watch?v=4PvOs6APYds

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru vzdělání se uplatní v polygrafickém průmyslu při obsluze tiskových strojů, přípravě a zhotovování tiskových forem. Jsou schopni samostatně a kompletně produkovat tištěné materiály a provádět údržbu polygrafických strojů.

Uplatnění naleznete v těchto firmách

 thb

 Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.
 Husova 1881,
 580 01 Halvíčkův Brod

art jazz ART-JAZZ, spol. s r.o.
 Samoty 2927/4b
 628 00 Brno 
cpi CPI Moravia Books s.r.o.
 Brněnská 1024,
 691 23 Pohořelice
kzk tiskárna KZK tiskárna s.r.o.
 Masná 499/7c,
 602 00 Brno
didot Tiskárna DIDOT, spol. s r. o.
 Trnkova 119,
 628 00 Brno-Líšeň 
 freeboard europe logo  FREEBOARD EUROPE s.r.o.
 Pod Krejcárkem 975/2,
 130 00 Praha 3 
 Top Tisk logo  TOP TISK obaly s.r.o.
 Kaštanová 125b,
  620 00 Brno  
papirny brno 

 PAPÍRNY BRNO a.s. 
 Křenová 60
 602 00 Brno

 reda Reda a.s.
Hvězdoslavova 55d
  627 00 Brno 
 moravia press nove  Moraviapress s.r.o., Břeclav
 U Póny 3061,
 690 02 Břeclav
cromtryck Cromtryck s.r.o.
 Jiriho z Podebrad 26
 664 62 Hrusovany u Brna
   

Jak se ke studiu přihlásit

 • poslat nebo doručit přihlášku se všemi náležitostmi na kontaktní adresu do 1. 3. každého školního roku
 • na přihlášce musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče
 • součástí přihlášky musí být potvrzení o zdravotní způsobilosti, přesné znění najdeš pod tímto textem
 • na přihlášce musí být razítko SŠ nebo stačí přiložit ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků SŠ
 • kriteria přijímacího řízení jsou pro každý školní rok aktualizovány a nalezneš je zde: Kriteria pro přijetí

Zdravotní způsobilost

podle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 • 4.  Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
  • a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • 9. Přecitlivělost na
  • a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • 19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Učební plán

Ročníkové učební plány pro školní rok 2017/2018 
Obory L – RGM, TPS, TDZT, třídy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A               Stáhnout
Obor M – POL, třídy 1B, 2B, P3 Stáhnout
Obor M – OT, třídy 1C, 2C, P3 Stáhnout
Obor M – POL, třída P4 Stáhnout
Obor M – OT, třída P4 Stáhnout
Obory H – zkrácené studium, třídy GZ1A. GZ1B, GZ1C Stáhnout

Možná zdravotní rizika u oborů vzdělání

Naše obory

 • Operátor tiskových systémů

 • Reprodukční grafik pro média

 • Polygrafické procesy

 • Obalový design

 • Knihařská tvorba

 • Reprodukční grafik – zkrácené studium

 • Knihař – zkrácené studium

 • Tiskař na polygrafických strojích – zkrácené studium

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů