Reprodukční grafik – zkrácené studium

Základní informace

Reprodukční grafik

Kód oboru: 34-53-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
Výstupní certifikát: Výuční list

Dálkový/distanční způsob studia není u tohoto oboru možný.

Oč tu běží a co k tomu potřebuji?

Máš maturitní vysvědčení či výuční list a chceš se vzdělat v dalších oborech? Absolventům středních škol nabízíme zkrácené studium. Jedná se o denní studium v délce jednoho roku, na jehož konci po úspěšném složení závěrečných zkoušek získáš výuční list daného oboru, který ses rozhodl studovat.

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, vytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů), vykonávat všechny pracovní činnosti v procesu předtiskové přípravy a zpracování výrobků, tj. volit vhodné pracovní pomůcky, počítačové programy pro konkrétní pracovní postupy a dokonale ovládat polygrafické techniky a technologie, tvořit grafické návrhy a provádět grafickou úpravu tiskovin. Součástí vzdělávání je i ovládání reprodukčních přístrojů a práce s elektronickými systémy reprodukčních pracovišť. Žáci se rovněž naučí orientovat se ve výtvarných technikách ve vztahu k polygrafii i ve výrazových možnostech barev a světla a uplatňovat kreativní přístup při řešení grafické úpravy tiskovin.  

Uplatnění absolventů v oboru 

Absolventi oboru vzdělání reprodukční grafik jsou připraveni samostatně a kompletně zpracovávat textové podklady ve výrobní fázi reprodukce, retuše, montáže a zhotovení tiskové formy. Uplatnit se mohou v reklamních agenturách, reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a DTR, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství, případně v oblasti obalové techniky.

Uplatnění naleznete v těchto firmách

 art jazz

ART-JAZZ, spol. s r.o.
 Samoty 2927/4b
 628 00 Brno 

cpi CPI Moravia Books s.r.o.
 Brněnská 1024,
 691 23 Pohořelice
kzk tiskárna KZK tiskárna s.r.o.
 Masná 499/7c,
 602 00 Brno
 freeboard europe logo  FREEBOARD EUROPE s.r.o.
 Pod Krejcárkem 975/2,
 130 00 Praha 3 
 Top Tisk logo  TOP TISK obaly s.r.o.
 Kaštanová 125b,
  620 00 Brno  
papirny brno 

 PAPÍRNY BRNO a.s. 
 Křenová 60
 602 00 Brno

 moravia press nove  Moraviapress s.r.o., Břeclav
 U Póny 3061,
 690 02 Břeclav
 reda Reda a.s.
Hvězdoslavova 55d
  627 00 Brno 
 cromtryck Cromtryck s.r.o.
 
Jiriho z Podebrad 26
 664 62 Hrusovany u Brna

Jak se ke studiu přihlásit

 • poslat nebo doručit přihlášku se všemi náležitostmi na kontaktní adresu do 1. 3. každého školního roku
 • na přihlášce musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče
 • součástí přihlášky musí být potvrzení o zdravotní způsobilosti, přesné znění najdeš pod tímto textem
 • na přihlášce musí být razítko SŠ nebo stačí přiložit ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků SŠ
 • kriteria přijímacího řízení jsou pro každý školní rok aktualizovány a nalezneš je zde: Kriteria pro přijetí

Učební plán

Ročníkové učební plány pro školní rok 2017/2018 
Obory L – RGM, TPS, TDZT, třídy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A               Stáhnout
Obor M – POL, třídy 1B, 2B, P3 Stáhnout
Obor M – OT, třídy 1C, 2C, P3 Stáhnout
Obor M – POL, třída P4 Stáhnout
Obor M – OT, třída P4 Stáhnout
Obory H – zkrácené studium, třídy GZ1A. GZ1B, GZ1C Stáhnout

Možná zdravotní rizika u oborů vzdělání

Naše obory

 • Operátor tiskových systémů

 • Reprodukční grafik pro média

 • Polygrafické procesy

 • Obalový design

 • Knihařská tvorba

 • Reprodukční grafik – zkrácené studium

 • Knihař – zkrácené studium

 • Tiskař na polygrafických strojích – zkrácené studium

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů