Závěrečné zkoušky

Termínový kalendář pro závěrečné zkoušky – září a prosinec 2019

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – září 2019
6. 9. 2019 – písemná část ZZ
9. – 11. 9. 2019 – praktická část ZZ (všechny obory)
13. 9. 2019 – ústní část ZZ

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – prosinec 2019
6. 12. 2019 – písemná část ZZ
9. – 11. 12. 2019 – praktická část ZZ
16. 12. 2019 – ústní část ZZ
Pozn. – Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. (vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem)

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky - jaro 2019

24. 5. 2019 – uzavření klasifikace za školní rok 2017/18
28. 5. 2019 – pedagogická rada pro třídy GZ, TZ, KZ
3. 6. 2019 – písemná část závěrečných zkoušek
4. – 6. 6. 2019 – závěrečná zkouška praktická pro třídu GZ
10. – 12. 6. 2019 - závěrečná zkouška praktická pro třídu TZ, KZ
12. 6. 2019 - oznámení hodnocení písemné a praktické části ZZ – třída GZ, vydávání
ročníkového vysvědčení
13. 6. 2019 - oznámení hodnocení písemné a praktické části ZZ třída TZ, vydávání
ročníkového vysvědčení
14. 6. 2019 – - oznámení hodnocení písemné a praktické části ZZ třída KZ, vydávání
ročníkového vysvědčení
13. – 18. 6. 2019 – studijní volno – třída GZ
14. – 19. 6. 2019 – studijní volno – třída TZ
17. – 20. 6. 2019 – studijní volno – třída KZ
19. 6. 2019 – ústní část závěrečné zkoušky – třída GZ
20. 6. 2019 – ústní část závěrečné zkoušky – třída TZ
21. 6. 2019 – ústní část závěrečné zkoušky – třída KZ
25. 6. 2019 – vydávání vysvědčení o závěrečné zkoušce

Upozornění - změna termínů praktické zkoušky

Upozorňujeme žáky, že došlo ke změnám termínů praktické závěrečné zkoušky:

pro třídu GZ1A nově platí termín 5.–7. 6. 2017,
pro GZ1B a GZ1C termín 12.–14. 6. 2017.

Děkujeme za pochopení.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů