Odborná praxe žáků

Odborná praxe žáků – obory vzdělání 34-41-/01 Polygrafie, 34-42-/01 Obalová technika

Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu žáků středních škol je odborná praxe. Žáci výše uvedených oborů vzdělání absolvují během studia 4 týdny souvislé praxe. Z organizačních důvodů je praxe rozdělena do 2. a 3. ročníku vždy po 2 týdnech. Praxe probíhá ve většině případů v době maturit (cca poslední 2 týdny v květnu).

Pro školní rok 2018/19 je termín odborných praxí stanoven na termín 20. 5.–31. 5. 2019.

Odborná praxe:

 • je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu studia. Je konána v souladu s příslušnými předpisy MŠMT, Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem,
 • je součástí výuky odborných předmětů a její absolvování je podmínkou pro klasifikaci,
 • je povinná a může být absolvována na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Cílem, účelem souvislých odborných praxí žáků je seznámit se s pracovním prostředím ve firmách a rozšiřovat a upevňovat získané odborné znalosti a dovednosti.

Odbornou praxi si žák zajišťuje sám. Firma musí být volena tak, aby vykonávaná činnost odpovídala zaměření oboru vzdělání a náplni odborné praxe.

Žákovi nepřísluší finanční odměna.

Před zahájením odborné praxe uzavře ředitelka školy s firmou Smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe.

Místem výkonu praxe nemusí být jen Brno, ale celá ČR (výběr firmy pro absolvování praxe dle místa bydliště). Souvislá praxe je výhradně vykonávána v místě sídla (pracoviště) organizace zajišťující praxi, případně ve škole. Jakékoliv předem zdůvodněné výjimky musí být předem konzultovány a schváleny.

Jelikož je v zájmu školy i žáků rozvíjet i další dovednosti (např. komunikace s budoucím zaměstnavatelem, přijímací pohovor, …), škola přímo nezajišťuje praxe pro konkrétní žáky. Zde je k dispozici žákům seznam firem, které berou (braly) žáky na souvislé praxe.

Oblasti, ve kterých mohou žáci vykonávat praxi, jsou uvedeny ve smlouvě, v případě praxe v jiné oblasti, než je uvedená ve smlouvě, kontaktujte Mgr. Zuzanu Freislebenovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).   


 

Oblasti, ve kterých lze vykonávat odbornou praxi:

34-41-/01 Polygrafie

 • Předvýrobní příprava (technologie, zakázkové kanceláře, vydavatelství, nakladatelství, práce s příslušným softwarem)
 • Předtisková příprava (DTP studia, archová montáž, výroba tiskových forem)
 • Tiskové procesy (práce na tiskových strojích všech druhů a tiskových technik)
 • Dokončovací zpracování tiskovin (ruční i průmyslové druhy kniháren)
 • Firemní laboratoř (kontrola kvality výroby)

 


34-42-/01 Obalová technika

 • Předvýrobní příprava obalů (technologie, zakázkové kanceláře, práce s příslušným softwarem, logistika, skladování)
 • Předtisková příprava obalů (konstrukce a design obalů, archová montáž, výroba tiskových forem)
 • Tiskové procesy (práce na tiskových strojích všech druhů a tiskových technik)
 • Dokončovací zpracování obalů (ruční i průmyslové druhy dokončování, vyřezávací plotry, výsekové stroje)
 • Firemní laboratoř (kontrola kvality výroby)

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů