Školní aktivity

Exkurze do firmy S&K LABEL

Ve dnech 7., 8. a 21. 2. 2019 se žáci 3. ročníků postupně zúčastnili exkurze do firmy S&K LABEL spol. s r. o., která sídlí v Kuřimi a specializuje se na výrobu samolepících etiket. Cesta proběhla ve všech termínech vlakem a následně autobusem až k blízkosti areálu firmy. Počátek exkurze byl domluven na desátou hodinu dopolední. 

Ve firmě nás vřele přivítal pan personální manažer Mgr. Vít Heinz. Nejprve jsme byli proškoleni o BOZP a byla nám představena firma. Poté jsme si odložili své věci a byli jsme z důvodu velkého počtu žáků rozděleni na dvě skupiny. První skupina započala exkurzi ve školicí místnosti s dataprojektorem. Zde nám pan Ruibar odprezentoval něco o historii firmy a popsal proces průchodu zakázky firmou počínaje obchodním oddělením, přes DTP studio, tisk a expedicí konče. Po prezentaci jsme se přesunuli do DTP studia a do oddělení výroby fotopolymerních flexotiskových forem, kde jsme dostali přednášku i s praktickými ukákami. Druhá skupina se mezitím přesunula s panem Holčapkem do výroby, kde nám byly představeny digitální a flexotiskové stroje a zařízení pro dokončovací zpracování obalů a etiket přímo v chodu. Následně se obě skupiny prostřídaly. Prohlídku jsme zakončili občerstevím, které nám bylo poskytnuto. Žáci se z exkurze vrátili spokojení zejména díky nově nabitým znalostem a získanou představou o chodu významné české polygrafické firmy. 

Mgr. Barbora Látalová

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů