Školní aktivity

Dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

Jak už se stalo tradicí, také v tomto školním roce se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. Dozvěděli se spoustu informací o možnostech, jak vykročit do života po maturitě. Interaktivní formou si zkusili zodpovědět otázky při fiktivním pracovním pohovoru. Doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Ve skupinkách plnili úkoly týkající se aktuální situace na trhu práce v oborech, které studují na naší škole. Zmíněny byly také záležitosti v oblasti nezaměstnanosti a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Případné zájemce o práci v armádě, či o studium vojenské vysoké školy jistě oslovila závěrečná prezentace pracovníka Rekrutačního střediska.
Návštěva tohoto programu jistě nebyla ztrátou času, ale příležitostí, jak získat praktické informace do života.

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů