Školní aktivity

Exkurze do Národního technického muzea v Praze a prohlídka historického centra hlavního města

Dne 13. prosince 2018 jsme se zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze, jež byla spojená s vánoční prohlídkou našeho hlavního města.

Autobus společnosti ČSAD Tišnov spol. s r. o. byl již v 6.30 hodin ráno přistaven na místě srazu v Brně na ulici Rooseveltova. V 7.00 hodin po evidenci všech účastníků exkurze z řad žáků tříd TZ, 3B, 4A a 4B již bylo vše připraveno k odjezdu. Každý žák obdržel od milých učitelek v rámci projektu Polygram občerstvení na cestu ve formě bagety.

Cesta po dálnici D1 do Prahy proběhla i přes mrazivé počasí bez problémů. V 10.30 hodin jsme dorazili před Národní technické muzeum, kde jsme se všichni vyfotografovali a následně jsme absolvovali prohlídku všech 14 velmi zajímavých expozic.

Pro žáky naší školy byla nejvíce přínosná expozice Tiskařství. Tato expozice je situována v prostoru evokujícím starou tiskárnu. Dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství. Připomněli jsme si zde cestu polygrafie od dob Gutenberga až po digitální tisk. 

Po dvouhodinové prohlídce muzea a obědě jsme se přesunuli pěšky do historického centra hlavního města, kde jsme absolvovali prohlídku pamětihodností a vánočních trhů jak na Staroměstském, tak na Václavském náměstí. Celkové atmosféře přidalo také počasí, které nám přálo a velmi pozitivně nás naladilo.

V odpoledních hodinách jsme odjížděli z centra Prahy. Cesta zpět do Brna se vzhledem ke komplikovanější dopravní situaci protáhla. V podvečerních hodinách jsme však zdárně dorazili do cíle. Unavení, avšak plni nových zážitků.

Mgr. Barbora Látalová

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů