Školní aktivity

Nezapomeneme

K Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. ledna 2019 připravilo brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury interaktivní program pro žáky SŠ s názvem Nezapomeneme.

Žáci druhých ročníků si na programu prostřednictvím různých aktivit ujasnili, co obnáší pojem holocaust, na vlastní kůži si vyzkoušeli pocity při balení kufrů před deportací, seznámili se s úryvky z dobových deníků a zhlédli dokumentární film s pamětnicí holocaustu.

Podrobnější informace o tom, jak tento program prožili žáci 2C si můžete přečíst na následujících řádcích.

Žáci tříd 2A a 2B se mohou na program těšit na přelomu února a března 2019.

Mgr. Kateřina Dvořáková

 

Názory žáků

Program byl o holokaustu, o vyvražďování Romů a Židů, přiblížení situace a seznámení se se spoustou zajímavých věcí o 2. světové válce. Nejvíce mě bavilo zjišťování, kdo psal vzpomínku a kdy. Bylo mi smutno z toho, kolik nenávisti a násilí se proti nevinným lidem napáchalo. Nechápu, jak se to mohlo vůbec dopustit.

Žákyně 2C

Program se týkal holokaustu 2. světové války. Byly nám připomenuty hrůzy, které páchali nacističtí stoupenci. Rozšířili jsme si a obnovili své znalosti. Osobně myslím, že je to dobře, měli bychom si připomínat, co se může stát. Měli bychom se z toho neustále učit, abychom tomuto, nebo podobnému problému nemuseli čelit později znovu. Po programu jsem cítila lítost nad obětmi, ale také obdiv k přeživším a vítězům. Odnesla jsem si větu k zamyšlení – vždy se ptejme, k čemu je to, co děláme, protože oni se neptali a pak trpěli.

Žákyně 2C

Chtěli nám říct, že je důležité znát minulost a poučit se z ní. Být informován a vyvarovat se stejných nebo podobných chyb a událostí, které se odehrály. Moje pocity byly smíšené, protože se to ze začátku zdálo jako zábavný program. Potom to uvědomění si celé situace, že se to vážně stalo a nikdo to nezastavil, bylo pro mě strašně depresivní.

Žákyně 2C

Nejvíce se mi líbila aktivita, při které jsme se rozdělili do dvou skupinek, vzali si kufr a měli jsme si zabalit věci, které bychom si s sebou vzali v případě, že bychom museli odjet a nevěděli na jak dlouho a kam. Bylo to velmi zajímavé, ale na druhou stranu velmi emotivní. Nejvíce mě dojalo, když nám na konci programu pustily film o paní, která si celou tou hroznou situací ve 2. světové válce prošla a vyprávěla o celém průběhu jejího života za války.

Žákyně 2C

Zúčastnili jsme se zajímavého programu, na kterém jsme se dozvěděli, jak byli Romové v době nacismu utlačovaní a nenávidění stejně jako Židé. Přednáška se mi velice líbila. Vždy jsem slyšel pouze o Židech, jak se k nim nacisté chovali atd., ale nikdy jsem neslyšel tolik věcí o Romech.

Žák 2C

Akce ve mně vzbuzovala smíšené pocity. Když si člověk představí, jak to za té doby bylo a vžije se do toho, jaké to bylo těžké vydržet v koncentračních táborech, mrazí z toho.

Žák 2C

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů