Školní aktivity

Preventivní program s protidrogovou tématikou

Dne 13. 12. 2018 jsme žákům druhých ročníků zajistili atraktivní program primární prevence s protidrogovou tématikou realizovaný pracovníky Centra prevence Podané ruce v Brně.

Cílem programu bylo zabránit růstu počtu nových uživatelů drog a oddálit nebo zcela zamezit experimentování s návykovými látkami., snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých a podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vytvářet vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.

Lektoři programu, Mgr. Jan Veselý, Ph.D. a jeho host, bývalý uživatel drog, se žáky diskutovali o tématech spojených nejen se závislostí na návykových látkách. Řeč přišla i na závislosti na virtuální realitě. Byla představena centra pomoci pro drogově závislé. Daná problematika byla také začleněna do souvislosti s trestní odpovědností.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků:

Beseda o drogách se mi moc líbila. Byla naučná a nenudil jsem se. Líbilo se mi, že přednáška probíhala s člověkem, který si prošel obdobím závislosti na drogách. Takže ten člověk věděl, o čem mluví, a bylo to z jeho vlastní zkušenosti.

Žák 2C

Sice se o problematiku drog nějak extra nezajímám, ale ta přednáška nebo spíše rozhovor, byl zajímavý v tom, že byl přímo přítomen člověk, co si tím svinstvem prošel. Pomohlo mi to zapřemýšlet i nad jinými věcmi.

Žákyně 2C

Program o návykových látkách se mi líbil, bylo to velmi zajímavé. Přineslo nám to hodně myslím, že se nad užíváním návykových látek všichni zamyslíme a budeme se od nich držet dál, protože když jsme slyšeli, jak to s člověkem může dopadnout a jaké to má následky, bylo to dost smutné.

Žákyně 2C

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů