Školní aktivity

Amnesty International – Úvod do lidských práv – workshop

Napsal Barbora Látalová.

V průběhu měsíců října a listopadu 2018 jsme pro žáky třetích ročníků v rámci výuky SVZ připravili ve spolupráci s organizací Amnesty International workshop zaměřený na základní znalosti z oblasti lidských práv.

Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní pojmy, seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána a měli možnost diskutovat o lidských právech u nás i ve světě.

Mgr. Kateřina Dvořáková

 

Názory žáků:

Jeden z programů, o kterém bych řekla, že byl velmi přínosný a trochu nám všem pootevřel oči. Dozvěděli jsme se jaká je základní myšlenka hnutí Amnesty International a jaká je úspěšnost této organizace. Programem nás provázely dvě slečny, které měly nachystané různorodé aktivity. Jednou z nich bylo i vtělení se do osoby s nevšedním životem. Každý dostal určitou informaci o osobě, a poté ostatním sdělil, jak asi osoba žije a jaká má ve společnosti práva. Poslední aktivitou bylo rozebrat ve skupinách reálný příběh, kterým se hnutí Amnesty International zabývalo, či stále zabývá a zodpovědět pár otázek, jež jsme z textu zjistili. Tento program hodnotím pozitivně už jen proto, že informuje studenty o tak důležité věci jako jsou lidská práva a to že ne všude ve světě se dodržují.

Žákyně 3A

V rámci hodin SVZ naše celá třída absolvovala program Úvod do lidských práv. Celý program byl pojat tak, abychom se všichni zapojili, a tak se i vzdělávali v téhle oblasti. Po úvodní části jsme si každý vylosovali lísteček, kde jsme měli napsanou osobu a její osud, do které jsme se měli vžít a domyslet celý její životní příběh. Objevovali se tam lidé jako například Romka s vysokoškolským vzděláním, studentka pracující jako dobrovolnice v zahraničí, lidé s jinou sexuální orientací či jiného náboženského vyznání. Po vylosování jsme se přemístili na chodbu, kde se odehrávala další část tohoto programu. Všichni jsme se seřadili do jedné řady a vystupovali jsme z ní, když jsme si mysleli, že máme podle popsaných situací nárok na svá lidská práva, jak už v našem postavení ve společnosti, tak i v oblasti, ve které žijeme. Následně jsme se přesunuli zpět do třídy a postupně si pověděli, co jsme měli na lístečcích. Také jsme pracovali ve skupinkách, v nichž jsme si četli články o lidech, kterým byla odepřena základní lidská práva. Posléze jsme si k nim zpracovali i otázky, na které jsme odpovídali. Osobně si myslím, že byl tento program velmi přínosný pro každého z nás. Dozvěděla jsem se plno zajímavých věcí a o tohle téma se budu více zajímat.

Žákyně 3A

V úterý 13. listopadu jsme se zúčastnili workshopu Úvod do lidských práv. Program uspořádaly dvě slečny z mezinárodní organizace AMNESTY INTERNATIONAL, které jsou dobrovolnice. Za svou odvedenou práci tedy nemají žádný zisk, dělají to pro radost ve snaze něco změnit k lepšímu. Udělaly nám celkem jasnou představu o lidských právech u nás a ve světě. Zjistili jsme, že v mnoha zemích se o lidská práva vůbec nezajímají a převládá jejich porušování. Vyprávěly nám příběhy skutečných lidí, na kterých stát páchal či stále páchá nespravedlnost. Bylo dost smutné, uvědomit si, že se někde děje něco tak špatného. Měli jsme také možnost se vžít do role jakéhokoliv člověka a sami posoudit podmínky jeho života, co ho omezuje, či naopak v čem má výhody. Program se mi líbil. Myslím si, že nám otevřel oči a bylo by fajn se zapojit do více takových akcí.

Žákyně 3A

Celou tuto přednášku jsem si chtěla poslechnout hezky v klidu u lavice se šálkem svého ovocného čaje, ale opak byl pravdou. Dvě mladé slečny si pro nás připravily bohatý program plný informací i aktivit. Každý z nás si vylosoval papírek s příběhem nějaké osoby a na chodbě jsme posuzovali jaké má podle nás tato osoba práva. Například právo volit, právo se vzdělávat, chodit do kina atd. Poté jsme se vrátili do třídy a každý z nás řekl pár vět o své vylosované postavě. Pořadatelky se některých například ptali, jak jsme se při hře cítili. Avšak další část se mi líbila z celého programu asi nejvíce. Byl to text různých příběhů s otázkami, který jsme dostali do skupinek. Líbilo se mi zapojení nás všech do programu a na chvíli jsem si uvědomila, jak si občas nevážíme toho, co máme, a že může být daleko hůř, proto bychom se měli snažit o změnu, aby na světě měli všichni stejná práva. Což je nelehký úkol, ale nic není nemožné. :) Tento program bych zhodnotila kladně, bylo to krásné zpestření výuky.

Žákyně 3A

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů