Školní aktivity

Konference GetUPstandUp na Kypru – zkušenosti žákyně školy

     Ve dnech 10. 10. 2018 až 13. 10. 2018 jsem se zúčastnila konference na Kypru s názvem GetUpStandUp. Konference GetUPstandUp se zúčastnili mladí lidé z různých zemí, například Německa, Polska, Řecka, Itálie.
     Konference měla zvýšit povědomí o vzpomínkách na společné dějiny a na dodržování lidských práv v různých zemích Evropy.
   První den zástupci jednotlivých států prezentovali jednu událost z dějin své země, kdy se občané postavili za svá práva. Já jsem si pro svou prezentaci vybrala pro mě nejvýznamnější událost České republiky, a to sametovou revoluci. Bylo pro mě překvapením, když se po mé prezentaci našla spousta lidí z jiných států, kteří o této události nic nevěděli. Jsem ráda, že se mi podařilo tak důležitou událost našich dějin vnést do povědomí mladých lidí z jiných evropských zemí.


    Další účastníci povídali např. o německém studentském hnutí, italském hnutí z roku 1968 a o antidiktátorském hnutí ve Španělsku. Po prezentaci všech projektů následovala veřejná debata, kde se každý mohl zeptat na události, které byly prezentovány a získat tak více přehled o dění v jiných zemích. Tahle část byla pro mě velmi přínosná, jelikož jsem o žádném z prezentovaných témat ostatních zemí téměř nic nevěděla.
    Po programu následovala prohlídka města a poté i večeře, kde se podávaly typické místní speciality. Druhý den byl celý věnován přípravě na projekty, které budou probíhat.
Já jsem byla na Kypr poslána organizací EYCB Břeclav. Společně s touto organizací budeme v Praze 17. listopadu 2018, při příležitosti výročí sametové revoluce, pořádat veřejnou intervenci s cílem zapojit kolemjdoucí na Václavském náměstí do diskuzí o lidských právech a hnutích zabývajících se touto problematikou.

    Tereza Minaříková, třída 4B

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů