Školní aktivity

Takoví jsme my

V průběhu měsíce října 2018 jsme se s druhými ročníky v hodinách SVZ zaměřili na podporu skupinové identity formou realizace třídního skupinového projektu s názvem „Takoví jsme my“. Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci, schopnost dělat kompromisy a v neposlední řadě prohloubit znalosti o svých spolužácích.

Na základě zpětných vazeb od žáků lze soudit, že tato skupinová aktivita je zábavná, přínosná a napomáhá optimalizovat vztahy v třídním kolektivu. Většina žáků se shoduje, že díky projektu měli možnost se lépe poznat, pokusit se spolupracovat i se spolužáky, se kterými běžně nespolupracují a v neposlední řadě se pokusili vzájemně tolerovat svoje názory, aby byli schopní dokončit realizaci projektu ve stanoveném termínu.

Výsledky tvořivé činnosti žáků můžete zhlédnout na zdech některých tříd a chodeb školy budovy Kudelova 6, Brno.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

 

Názory žáků:

     V hodinách SVZ jsme dělali skupinovou práci „Takoví jsme my“, kde jsme tvořili postavu člověka a měli jsme na tuto postavu napsat např., co rádi děláme, co jíme atd. Postavu jsme měli nakreslit na velký papír a pod postavou se měl nacházet název naší skupiny.

     Mě se práce na projektu líbila, bylo to krásné zpříjemnění hodiny SVZ. Také se mi líbilo, jak jsme se na začátku všichni domluvili na názvu, který jsme složili ze začátečních písmen našich oblíbených věcí. Bylo to dobré, že jsme se o sobě dozvěděli věci, o kterých bychom se normálně nebavili např. co nás tíží. U projektu jsme se zabavili a promýšleli detaily postavy. Celkově byl tento projekt zajímavý, protože na tomto projektu pracovalo 5 lidí, tato postava vyjadřuje vlastně nás, co rádi děláme a kým jsme.

Jindřiška Smolejová 2C

Práci v takových skupinkách moc v lásce nemám, jednak proto, že je těžké shodnout se s takovým množstvím lidí, kteří mají úplně odlišné názory, postoje, představy…  A taky proto, že ve skupince se vždy najde někdo, kdo nedělá nic, nebo všechno. Ale právě to byl hlavní důvod, proč toto všichni druháci dělají.

Účelem je podle mého naučit se spolupracovat i s lidmi, kteří mi moc nevyhovují. Umět se umenšit a ne sobecky jen upřednostňovat své názory. Protože každý byl nucen přispět svým názorem, měla jsem možnost zase trochu víc poznat lidi, se kterými jsem pracovala. Ovšem musím uznat, že přestože mě tato práce moc nebavila, tak jsem byla celkem mile překvapena členy mé skupiny.

A i když z naší práce nevyšlo zrovna mistrovské dílo, jsem spokojená. Je to prostě takové, jací jsme my!

Monika Magulová 2C

Práce mě bavila, společně jsme se bavili a byla to zábava. O druhých jsme zjistili, co třeba mají rádi nebo o čem sní. Určitě mne takové kreativní projekty společně s mými spolužáky moc baví. Měli bychom více přemýšlet nad našimi sny a vším co máme rádi.

Adéla Kelblová, 2C 

V hodinách SVZ jsme zpracovávali projekt „Takoví jsme my“.  Tento projekt se mi velmi líbil. Zapojili jsme se do tvoření všichni společně. Nejdříve jsme obkreslili postavu, poté jsme dokreslili zbývající části těla a oblečení. Potom jsme sepsali potřebné informace a dopsali do postavy.

Mohli jsme všichni vyjádřit svůj vlastní názor, pohled na život a nějak se projevit. Spojili jsme naše síly a dali dohromady co každý z nás má rád, čemu se věnujeme, kde všude jsme byli a naopak na jaká místa bychom se chtěli podívat. Bylo to něco jiného, než sedět v lavici se sešitem, propiskou a opisovat prezentaci.

Upustili jsme uzdu fantazii, pobavili jsme se a bylo to velmi záživné.

Denisa Müllerová, 2C

Cílem projektu byla práce ve skupinkách, ve kterých jsme se měli společně domluvit a ztvárnit postavu na papír v životní velikosti, která byla popsaná věcmi o nás.

Účast na projektu mě posílila a dala mi nové zkušenosti na práci v kolektivu.

Snažila jsem se, aby každý udělal něco (a povedlo se). Myslím, že domluva byla téměř bezproblémová a zadaný úkol jsme zvládli za poměrně krátkou dobu. Ponaučení na příště je se víc snažit, abychom dosáhli lepšího výsledku z hlediska výtvarné úpravy. Líbí se mi, že jsme se o sobě dozvěděli zase něco nového.

Žákyně 2C

      Při tvoření projektu “Takoví jsme my“ se mi práce ve skupině líbila. Zpracovávali jsme postavu, do které jsme po domluvě vypsali nějaké informace, které měly být do projektu zahrnuty. Obkreslenou postavu jsme doladili oblečením. Do obličeje jsme ke konkrétním částem psali, na co se rádi díváme, co rádi posloucháme a tak dále. Dále jsme si sdělili místa, na kterých jsme byli, a kam bychom chtěli.

     Něco jsme se o sobě navzájem dozvěděli, společně se pobavili. Každý na naší postavě měl něco svého a všichni jsme se podíleli. Takovéto společné práce mám ráda a baví mě. Myslím si, že je to dobrý způsob, jak se více poznat a navazovat lepší vztahy.

Aneta Dubová, 2C

Spolupracovali jsme na sestavení osoby, která nás všechny v týmu vystihuje. Více jsem poznala své spolužáky, dozvěděla jsem se o nich nové kolikrát i zajímavé věci. Domlouvali jsme se na různých variantách a vymýšleli kompromisy tak aby se projekt líbil všem. Zamýšlela jsem se nad různými pocity a myšlenkami, které jsem si sama od sebe neuvědomovala a nijak nad nimi nepřemýšlela.

S týmem se mi spolupracovalo dobře. Myslím si, že každý mohl prosadit aspoň trochu sám sebe. Někteří byli méně aktivní, ale snažili jsme se je zapojovat, a někteří byli aktivní až moc (jako třeba já).

Tereza Holoubková, 2C

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů