Školní aktivity

Kudy? Tudy?

Ve spolupráci s Centrem prevence – Společnost Podané ruce o.p.s. v Brně jsme našim žákům prvních ročníků na začátku školního roku zajistili program zaměřený na prohloubení vztahů ve třídě. Cílem programu je zjištění vztahů v kolektivu a následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny k posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.

Program byl realizován v zážitkové zóně Centra prevence na Hapalově ulici v Brně. Na programu si žáci společně s třídní učitelkou vyzkoušeli zážitkové a týmové hry, schopnost komunikovat mezi sebou, domlouvat se na strategii a provedení úkolu.

Většina zúčastněných žáků hodnotí program jako přínosný. Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

 

Zhodnocení programu třídní učitelkou

V pátek 5. 10. 2018 jsem se se svou třídou zúčastnila preventivního programu týkajícího se utužování třídního kolektivu. Program trval tři hodiny a lektor tohoto kurzu měl připravených spoustu skvělých aktivit. Na úvod se mě ptal na třídu, jak vnímám kolektiv, jaký byl adaptační kurz, a vybrali jsme hry, které se mi líbily a přišly mi vhodné. Velmi pozitivně hodnotím, že jsme nejprve rozebrali třídu z mého pohledu a až poté jsme přešli na aktivity. Nejvíce se mi líbila aktivita hádat nepravdivou věc u každého z nás a pak také jak otočit vor, aby žáky nesmetla tsunami. Žáci se aktivně zapojovali  do všech činností. Já jsem získala inspiraci do třídnických hodin, na adaptační kurzy apod.

Mgr. Stela Paterová

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů