Školní aktivity

Podzimní exkurze maturitních tříd do Prahy

V pondělí 10. září 2018 se 44 žáků tříd 4A, 4B a P4 shromáždilo na autobusovém nádraží u hotelu Grand a společně s vyučujícími E. Burianovou a M. Minaříkovou vyrazili na třídenní poznávací exkurzi do našeho hlavního města, Prahy.
Na Florenc autobus přijel v 11.35 hodin a po přesunu do hostelu Charles Square a ubytování jsme odpoledne zahájili společnou procházkou po památkách Nového a Starého Města. Na Karlově náměstí, na němž jsme bydleli, jsme zhlédli Faustův dům opředený strašidelnou pověstí a Novoměstskou radnici. Prošli jsme Václavským náměstím a na hodinu jsme se zastavili v Havelské koruně, abychom zaplnili žaludky. Naše další kroky směřovaly kolem Stavovského divadla a Karolina až k Prašné bráně a Obecnímu domu. Odtud jsme prošli Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Zájemci pak ještě pokračovali ke Karlovu mostu a podél Vltavy kolem Národního divadla, Mánesa a Tančícího domu zpět na Karlovo náměstí.
Večer jsme se oblékli do slavnostního a vyrazili jsme poznávat Prahu divadelní. Don Juan v Divadle Pod Palmovkou nás rozesmál a zároveň donutil k zamyšlení.


Druhý den jsme vyjeli lanovkou na Petřín, vystoupali na rozhlednu, odkud byl díky skvělému počasí nádherný výhled na Prahu a její okolí. Někteří ještě zavítali do zrcadlového bludiště. Potom jsme se odebrali pěšky přes Strahovský klášter a Loretánské náměstí k Pražskému hradu. Přišli jsme právě včas, abychom spatřili výměnu hradních stráží. Na Hradčanském náměstí na nás čekala profesionální průvodkyně, která nás provedla interiéry Pražského hradu a poskytla nám spoustu nových a zajímavých informací. V pozdní odpoledne mohli žáci ještě navštívit Národní technické muzeum.
Příjemným završením naší exkurze byla v den třetí a poslední návštěva Muzea Karlova mostu. Tam jsme se dozvěděli mnoho detailů a podrobností o stavbě této bezesporu světově proslulé památky i o životě našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Při závěrečné komentované plavbě lodí po Vltavě jsme viděli Kampu, navštívili jsme Čertovku a z jiné perspektivy jsme měli možnost spatřit významné stavby, které Vltavu lemují. Bohužel jsme nestihli navštívit Lennonovu zeď na Kampě, neboť byl čas na rychlý oběd a odjezd na autobusové nádraží Florenc. Do Brna jsme dorazili plni zážitků a dojmů kolem 17. hodiny a spokojeně jsme se rozjeli do svých domovů.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů