Školní aktivity

Workshop o lidských právech

Dne 5. 6. 2018 se na naší škole v rámci výuky SVZ ve třetím ročníku uskutečnil workshop o lidských právech pořádaný společností Amnesty International. Workshop byl zaměřený na základní znalosti z oblasti lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní pojmy, seznámili se se Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidsská práva odpírána, a v neposlední řadě měli možnost vyslechnout skutečný příběh člověka, jehož práva byla v minulosti odpírána.

 

Názory žáků:

Účastnili jsme se workshopu o lidských právech. Oba přednášející z Amnesty International byli moc příjemní a snažili se z nás dostat nějaké informace. Pomocí zajímavých her chtěli, abychom si uvědomili, jaká máme práva a jak jsou některým lidem odpírána. Seděli jsme v kroužku a přišel snědý muž s paní překladatelkou. Když začal mluvit o tom, co zažil, jen jsme seděli a mlčky poslouchali. Nepokoje, vězení, mučení, vhánělo to slzy do očí. Na to, že mu bylo kolem třicítky, si toho prožil hodně. Jsem ráda, že jsem si mohla vyslechnout takovýto příběh. Určitým způsobem to otevře oči a donutí to popřemýšlet o tom, co se děje ve světě. Doufám, že takových workshopů bude víc.

Workshop o lidských právech se mi moc líbil. Byl jsem rád, že jsem si mohl udělat obrázek o tom, jak to vypadá v ostatních zemích. Uvědomil jsem si, že vlastně můžu být rád za to, kde žiji, ale na druhou stranu se tak trošku stydím za chování některých českých občanů, co se týče rasismu. Taky jsem byl rád, že jsem mohl potkat člověk jako je Karim. Jeho příběh byl opravdu zajímavý. Dozvěděl jsem se i něco o Amnesty International, o společnosti, která se snaží vysvobodit neprávem držené vězně, jako byl třeba egyptský mladík Karim, jehož příběh jsme vyslechli.

Líbila se mi aktivita, při které jsme si zkusili vžít se do role jiného člověka.

Nejvíce se mi líbila část s pánem z Egypta. Povídal moc pěkně a zjistil jsem hodně informací, nad kterými bych nejspíš normálně nepřemýšlel.

Program se mi navzdory mému očekávání líbil a jsem rád, že jsem si odnesl mnoho nových informací a že jsem mohl vyslechnout neuvěřitelný příběh člověka, který opravdu zažil extrémní případy omezování lidských práv.

Workshop o lidských právech se mi líbil, ať už hrou, která nám pomohla vcítit se do lidí, kteří to nemají až tak lehké, a i skutečný příběh, který jsme si vyslechli. Člověk si snadno uvědomí, že nic není jen tak zadarmo a že i svoboda není věc až tak samozřejmá, jak by se mohlo zdát.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů