Školní aktivity

Komentovaná prohlídka objektu bývalé káznice na Cejlu

Dne 5. 6. 2018 v rámci výuky SVZ navštívili žáci třídy 1A objekt bývalé káznice na Cejlu. Bývalá krajská věznice je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století. Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu.

Během prohlídky prostor bývalé robotárny, kaple, cel smrti, průchozích dvorů jsme si vyslechli zasvěcený výklad našeho průvodce. Dozvěděli jsme se, které osobnosti našich dějin zde byly vězněny (např. básník Petr Bezruč, katoličtí básníci Jan Zahradníček, Zdeněk Rotrekl). Žáci si vyslechli, jakými drastickými způsoby fyzického a psychického týrání se tehdejší režim snažil přinutit vězně k doznání.

Celý program program shrnula žákyně této třídy, která ve svém zamyšlení nad exkurzí uvedla: „Konečně jsem lépe pochopila a poznala krutost tehdejšího režimu. Celé to místo na mě působilo krutostí a utrpením. Necítila jsem se zde příjemně. Jsem ale neskutečně ráda, že jsem mohla káznici navštívit.“

Mgr. Dagmar Gallistlová, 

vyučující SVZ

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů