Školní aktivity

Tichý svět neslyšících

 

Dne 24. 4. 2018 naši školu navštívily zástupkyně obecně prospěšné společnosti Tichý svět se sídlem na ulici Josefské 612/15 v Brně, která pomáhá neslyšícím mít kvalitní život. Žákům třetího ročníku připravily přednášku na téma komunikace s osobami se sluchovým postižením. Přednáška byla koncipovaná jako workshop. Žáci byli seznámeni s problematikou sluchového postižení a především s komunikačními systémy neslyšících osob vyplývajícími ze zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Přednáška byla doplněná o praktické aktivity, ve kterých si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet obtížnost odezírání, prstovou abecedu a znakový jazyk. Na závěr žákům jedna z lektorek pověděla svůj životní příběh a odpověděla na otázky v závěrečné diskuzi.


Další workshop s touto tématikou proběhne v průběhu měsíce června 2018 na přání žáků třídy 1C.


Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

 

Názory žáků:
Dne 24.4. 2018 jsme se zúčastnili přednášky o sluchovém postižení. Přednáška se mi líbila a myslím, že pro mě byla velmi přínosná. Dozvěděli jsme se například, jak lépe komunikovat s osobou se sluchovým postižením a co rozhodně nedělat, když ji potkáme. Také jsme si zkusili znakovat.
Přednáška byla velmi pěkná a týkala se velmi zajímavého tématu (alespoň podle mého názoru). Líbilo se mi, jak během přednášky měly paní lektorky nachystané různé aktivity, takže nikdo nepřestal dávat pozor. Také se mi líbilo, že se nás pokoušely naučit tu znakovou abecedu nebo jak se to jmenuje. Jak už jsem řekl na začátku, bylo to velmi zajímavé a byl bych rád, kdyby na škole bylo více takových "akcí".

Přednáška pro mě byla poměrně zajímavá. Dozvěděl jsem se věci, které jsem o hluchoněmých nevěděl. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, jak to musí být pro rodiny s hluchoněmým příbuzným těžké. Například učení se znakové řeči a začlenění dítěte do společnosti. Ke kladům přednášky bych přiřadil různé aktivity, jako odezírání ze rtů a tichá pošta. Líbila se mi i prstová abeceda a následné bingo. Co mě docela zarazilo, byl fakt, že jsme se na konci dozvěděli, že přednášející není zase tak úplně hluchoněmá. Celkově to hodnotím kladně a na škole bych přivítal více takových přednášek.
24. 4. 2018 jsme se zúčastnili přednášky o sluchovém postižení. Líbilo se mi během přednášky, že jsme si pomocí sluchátek mohli zkusit odezírání ze rtů nebo tichou poštu se znaky pro neslyšící. Bylo to dobré pozdvižení během přednášky. Na základní škole jsme se učili prstovou abecedu, ale od té doby jsem ji částečně zapomněla. Osvěžila jsem si během přednášky trochu paměť. Dozvěděla jsem se mnoho užitečných rad do života, jako například: pokud chci neslyšícímu něco říct a je zády, tak se jej dotknu na paži.
Minulý týden jsme se zúčastnili přednášky o světě neslyšících. Nevěděla jsem co čekat, ale nakonec se mi to moc líbilo. Dozvěděla jsem se hodně nových věcí o světě, ve kterém žijí. Vždycky jsem je brala jako součást světa, ve kterém žijeme, ale ten jejich je úplně jiný. Jsem ráda, že jsem do něj prostřednictvím přednášky mohla nahlédnout. Nejvíc mě překvapilo, když slečna, kterou jsme měli za neslyšící, s námi začala mluvit a my s ní. Její příběh mě velmi zaujal a zasáhl. Je neuvěřitelné, jak to zvládla ona, i její rodina. Obdivuji rodiny, které se musí se svými dětmi odmalička učit novému způsobu života. Je to úžasné. Ocenila jsem i hry ve formě prstové abecedy, binga a dalších. Přivítala bych více takových přednášek, otevře to oči a donutí popřemýšlet. Bylo to krásné, děkuji.
Tato přednáška předčila mé očekávání. Zaujal mě, jak výklad pomocí prezentace, tak samotné úkoly, které nám dobře vše názorně ukázaly. A samostatný prvek s paní, která sama má sluchové postižení a seznámila nás se svým vlastním reálným příběhem, se mi velice líbil. Líbí se mi i celá myšlenka projektu "Tichý svět". Myslím si, že spousta věcí pro mne byla přínosná a ocenila jsem i naučnou brožuru. Byla bych ráda, kdybychom se mohli zúčastnit dalších takových programů.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů