Školní aktivity

Projektový den

Středa 4. dubna 2018 se lišila od běžných vyučovacích dnů.  Na tento den si učitelé ve svých oborech pro žáky připravili různé projekty a každý žák si vybral podle své chuti a preferencí. Počet přihlášených do každého projektu nepřevyšoval dvanáct lidí a ti se většinou ještě rozdělili do menších skupinek. Některé akce se odehrávaly v terénu, jiné v obou školních budovách.

Žáci se do projektů aktivně zapojili a většinou si užívali práci tak odlišnou od každodenního vyučování. Vyhledávali údaje na internetu i jinde a zpracovávali je do tematických celků, kterým také dávali grafickou podobu podle vlastních výtvarných příspěvků. Také se hravou formou seznamovali s matematikou, statistikou, historií, literaturou a dalšími obory, což jistě přispělo k jejich celkovému rozhledu. V praktických oborech tvořili pracovní listy, výtisky a další výrobky.

Celkově se všem – žákům i učitelům – průběh projektového dne líbil. Dokladem jejich tvůrčí práce je spousta plakátů a výrobků a jejich tvoření je zdokumentováno mnoha fotografiemi.

Mgr. Pavla Axmanová

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů