Školní aktivity

Exkurze TOP TISK obaly, s. r. o.

I v letošním školním roce se uskutečnila exkurze do tiskárny, která na polygrafickém trhu vystupuje pod názvem TOP TISK obaly s. r. o.

Jedná se o firmu, která se zabývá zejména zpracováním obalů pro různé výrobce ve farmaceutickém průmyslu. Za pomocí tisku a výseku tvoří krabičky pro různé produkty a výrobce, které poté balí a odesílají je zákazníkům do celého světa.

Třída 1A se exkurze zúčastnila v rámci výuky odborných předmětů. Po příchodu do tiskárny nás přivítal pan Němeček a rozdělil si nás do dvou skupin po 14 žácích. První skupinka se posadila v zasedací místnosti, kde se seznámila s přijímáním zakázek do tiskárny. Poté jsme se dozvěděli, jak probíhá nákup a uskladnění materiálu v tiskárně, zpracování objednávky od zákazníka, jak pracuje DTP studio a jak zakázka postupuje výrobou. Následně jsme si společně se spolužáky mohli vyzkoušet skládání krabiček, do kterého se zapojila společně s námi i paní učitelka.

 

Po necelé hodině jsme se vyměnili s druhou skupinkou a dozvěděli se, kde trávili čas oni. Pan Němeček nás zavedl do výroby. Poprvé jsme mohli vidět, jak pracují jednotlivé stroje, jak probíhá práce v polygrafické firmě, a prošli jsme si celou výrobu tak, jak jí prochází zakázky společnosti. Nejprve jsme vešli do místnosti, kde se připravují jednotlivé archy papíru k tisku, měli jsme možnost vidět jednonožovou řezačku. Dále jsme mohli vidět ofsetovou tiskárnu v provozu a mohli si tak propojit praktickou ukázku s informacemi z teoretické výuky. Po tisku jsme zhlédli například lakování, laminování či jinou úpravu materiálu. Dále jsme za zastavili u výsekového stroje na jednotlivé typy krabiček a viděli jsme velké množství výsekových forem.

I přesto, že jsme třída grafiků, byla pro nás exkurze opravdu přínosem. V předmětu všeobecná polygrafie se učíme tiskové techniky a v TOP TISKU jsme měli možnost vidět alespoň ofset. Do budoucna pro nás bude zajímavá i teoretická část, kterou budeme moci (údajně) uplatnit v předmětu příprava výroby, který naváže na všeobecnou polygrafii. Alespoň nevidíme polygrafii jen v práci na počítači, ale nyní víme, že zahrnuje i spoustu ostatních úkonů.

Kolektiv třídy 1. A

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů