Školní aktivity

Dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

V průběhu měsíce února se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. V rámci kariérového poradenství jsem se všemi zúčastněnými uskutečnila zpětnou vazbu k jeho obsahu a průběhu. Všichni žáci hodnotili program jako velice užitečný. Dozvěděli se spoustu informací o dalších krocích do života. Dostalo se jim poučení o placení zdravotního pojištění, kdo ho platí, o co se musí v této oblasti postarat, aby vše bylo v souladu se zákonem. Také si vyzkoušeli fiktivní pracovní pohovor. Prohloubili si a doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Krátce řečeno dozvěděli se aktuální záležitosti o situaci na trhu práce.

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů