Školní aktivity

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 14. 12. 2017 a 19. 12. 2017 proběhl na naší škole historicky první a dlouho očekávaný ročník Olympiády v anglickém jazyce.

Soutěž se skládala z poslechové a ústní části. V ústní části měli soutěžící tři úkoly – konverzaci na vylosované téma, obhajobu názoru na danou problematiku a situační rozhovor. Hodnotila se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Za poslechovou část bylo možné získat 25 bodů, za ústní část 30 bodů, celkem tedy 55.

Do soutěže se přihlásilo 6 žáků, avšak nakonec se zúčastnilo pouze 5 žáků: Ondřej Lacina 1A, Matyáš Bernard 2A, Tereza Dlouhá 2A, Ondřej Stejskal 2A a Nikol Hnátová P4.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo v pátek dne 22. 12. 2017, kdy všichni zúčastnění obdrželi pamětní list, diplom a tašku s dárkovými předměty.

Umístění:

  1. místo – Ondřej Lacina 1A s celkovým počtem 51 bodů
  2. místo – Tereza Dlouhá a Matyáš Bernard 2A s celkovými počtem 49 bodů
  3. místo – Ondřej Stejskal 2A s celkovým počtem 37 bodů.

Ve speciální maturitní kategorii bez možnosti účastnit se kola okresního obsadila 1. místo Nikol Hnátová s celkovým počtem 53 bodů.

 

Absolutní výherce, Ondřej Lacina, postupuje do okresního kola. Náhradníkem je Tereza Dlouhá nebo Matyáš Bernard.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži, za odvahu a vynikající vyrovnané výkony.

Mgr. Kateřina Dvořáková, organizátorka školního kola

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů