Školní aktivity

Bezpečně na internetu

Dne 19. 12. 2017 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem „Bezpečně na internetu“ realizovaného Městskou policií Brno v areálu dopravní výchovy MP Brno na ulici Bauerova.

Projekt MP Brno je zaměřen na posílení vědomí žáků o riziku a nebezpečí na internetu, rozšiřuje znalosti o kyberšikaně, stalkingu, sextingu, groomingu a dalších negativních jevech na internetu. Projekt důrazně upozorňuje na případy porušování lidských práv prostřednictvím ICT.

 

Žáci se na programu seznámili nejen s výše zmiňovanými pojmy, ale i s možnými postupy, jak se bránit proti nevhodnému chování na internetu a s právními dopady takového jednání.

Žáci mohli prostřednictvím power-pointové a audio-vizuální prezentace zhlédnout ukázky konkrétních případů kyberšikany a rizikového chování na internetu a uvědomit si význam a závažnost dopadů tohoto jednání na lidskou psychiku.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů