Školní aktivity

Pětilístek anglicky mluvících zemí – projekt žáků 4B

Dne 18. 12. 2017 v několika posledních hodinách anglického jazyka před vánočními prázdninami realizovali žáci maturitního ročníku projekt s názvem „Pětilístek anglicky mluvících zemí“. Podstatou projektu bylo upevnění již probraného učiva zaměřeného na maturitní okruhy týkající se reálií anglicky mluvících zemí, tj. Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Žáci pracovali s faktickými informacemi, které graficky zapracovali do pětilístků. Každý lístek = jedna anglicky mluvící země. Bílé Spojené království, modré Spojené státy, červená Kanada, oranžová Austrálie a zelený Nový Zéland. Výsledky jejich práce můžete vidět na nástěnce ve 2. patře v budově Kudelova 6. Pětilístky je možno použít jako doplňkový studijní materiál.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů