Školní aktivity

Vztahy mezi vrstevníky

Žáci prvních ročníků se zúčastnili programu primární prevence s názvem Vztahy mezi vrstevníky organizovaného společností Spondea, o.p.s., která se aktivně podílí na realizaci programů všeobecné primární prevence pro žáky základních a středních škol již od roku 2005.
Program je zaměřen na témata spojená s mezilidským soužitím, jako například násilí mezi kamarády, virtuální kamarád/kamarádka, vztahové problémy mezi spolužáky a kamarády, přátelství, zamilovanost, party, manipulativnost, spolupráce třídních kolektivů, navazování přátelství, aj.
Na základě zpětných vazeb lze říct, že program byl pro žáky přínosný, protože dostali možnost být k sobě upřímní, realizovali skupinovou práci, dověděli se nové informace o svých spolužácích a v neposlední řadě se naučili, jak pomoci kamarádovi, který má nějaké problémy.
Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů